Komunikační strategie společnosti Skanska CZ a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie společnosti Skanska CZ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Šlachtová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:08:17Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:09Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2046
dc.description.abstract Péče o životní prostředí se stává velice aktuálním a diskutovaným tématem. Společnost Skanska, která je největší stavební společností v České republice, přijala v této oblasti řadu opatření a od roku 2005 je vztah k životnímu prostředí také hlavním tématem její komunikační strategie. V diplomové práci bylo demonstrováno, jakým způsobem je možné komunikační strategii zaměřenou na životní prostředí ve stavební firmě implementovat na jed-notlivé stávající prvky komunikačního mixu, a protože je Skanska společností nadnárodní, byla zde rovněž prokázána míra vlivu mateřské společnosti na interní a externí komunika-ci. cs
dc.format 80 s., 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2924832 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2008
dc.subject Externí a interní komunikace cs
dc.subject Komunikační mix cs
dc.subject Nadace Partnerství cs
dc.subject Skanska cs
dc.subject Společenská odpovědnost firem cs
dc.subject Životní prostředí cs
dc.subject External and Internal Communication en
dc.subject Communication mix en
dc.subject Partnership Foundation en
dc.subject Skanska en
dc.subject Social Responsibility en
dc.subject Environment en
dc.title Komunikační strategie společnosti Skanska CZ a.s. cs
dc.title.alternative The Communication Strategy of the Company Skanska CZ a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated Environmental management has become a very actual and discussed issue. The firm Skanska, that is the greatest constructive company in the Czech Republic, adopted in this field a lot of measures and since 2005 the relationship to environment has also been the main topic of its communication strategy. In the Master thesis there was demonstrated, how the communication strategy focused on environment is possible to be implemented into the existing specific elements of communication mix. Due to the fact, that Skanska is a transnational company, also a magnitude of influence of the parent company on internal and external communications was presented. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2797
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šlachtová_2006_dp.pdfBlocked 2.789Mb PDF View/Open
šlachtová_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
šlachtová_2006_op.doc 105Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account