Pěstounská péče, její právní proměny a jejich sociální dopad

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pěstounská péče, její právní proměny a jejich sociální dopad

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Horáčková, Marie cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T10:48:19Z
dc.date.available 2013-10-06T10:48:19Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20504
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vývojem pěstounské péče od jejích prvopočátků po současnost. Zachycuje, jakými změnami pěstounská péče v průběhu staletí prošla a jak se měnilo její pojetí. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, která je tvořena třemi kapitolami, a praktickou, která je obsažena ve čtvrté, zbývající kapitole, kdy v teoretické části je zachycen historický vývoj a vymezení pěstounské péče, pozornost je rovněž věnována formám a dávkám pěstounské péče. Podstatná část práce se zabývá změnami v oblasti pěstounské péče platnými od ledna 2013, které se týkají především jejího zprostředkování, finančního ohodnocení a pěstounské péče na přechodnou dobu, a snaží se nastínit, jaké sociální dopady různé změny v této oblasti přinášejí. V praktické části bakalářské práce jsou vypracovány tři kasuistiky, na kterých je demonstrována pěstounská péče v praxi cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 2614012 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject pěstounská péče na přechodnou dobu cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject substitute family care en
dc.subject foster care en
dc.subject foster care of temporarily en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.subject child development en
dc.title Pěstounská péče, její právní proměny a jejich sociální dopad cs
dc.title.alternative Foster Care, Its Law Modifications and Their Social Impact en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava cs
dc.date.accepted 2013-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the development of foster care from its earliest beginnings to the present. It captures such changes foster care throughout the centuries passed, and how varied its concept. The thesis is divided into a theoretical part which consists of three chapters and a practical part which is contained in the fourth, the remaining chapter, when the theoretical part is captured by the historical development and the definition of foster care, attention is also paid to forms and doses of foster care. A substantial part of the work deals with changes in foster care, effective from January 2013, which mainly relate to its mediation, financial evaluation and foster care temporarily and try to outline what social effects of various changes in this area bring. In the practical part of the thesis there are developed three case studies in which foster care is demonstrated in practice en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28638
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
horáčková_2013_bp.pdf 2.492Mb PDF View/Open
horáčková_2013_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
horáčková_2013_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account