Kvalita života rodiny se závislým seniorem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života rodiny se závislým seniorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurčíková, Jana cs
dc.contributor.author Nováková, Alena cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T11:36:02Z
dc.date.available 2013-10-06T11:36:02Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20571
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku péče o závislého seniora v rodině a kvalitu života pečující rodiny. Náročná péče a problémy s ní spojené mají vliv na samotného pečovatele i na ostatní členy rodiny a vzájemné vztahy mezi nimi. Rodinná péče poskytuje seniorovi život v přirozeném prostředí a má význam pro jeho uspokojování potřeb a důstojné stáří. Cílem výzkumu je prozkoumat vlivy a změny působící na kvalitu života rodiny a jejich členů při péči o nemohoucího příslušníka své rodiny. Empirické šetření bude probíhat metodou kvantitativního výzkumu, formou anonymního dotazníku Světové zdravotnické organizace WHOQOL - 100 pro měření kvality života. Hlavním záměrem je zjistit, jak ovlivnila péče o závislého seniora kvalitu a způsob života vybraných rodin. cs
dc.format 73 s. ( 131 717 znaků) cs
dc.format.extent 1540402 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject péče cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject člověk cs
dc.subject život cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject family en
dc.subject senior en
dc.subject ages en
dc.subject care en
dc.subject quality of life en
dc.subject human en
dc.subject life en
dc.subject the digniti en
dc.subject help en
dc.subject onus en
dc.subject satisfaction en
dc.title Kvalita života rodiny se závislým seniorem cs
dc.title.alternative The Quality of Life of a Family with a Dependent Senior en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Unger, David cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the issue of care for a dependent elderly person within the family environment and the quality of life of family carers. Demanding care and problems associated with it have an effect on the actual caregivers, other family members and the relationships between them. Family Care provides senior living in a natural home environment and it is important to satisfy the needs of dependent person. It is also important to satisfy the needs of the care givers. The aim of the research is to explore the influences and changes in the quality of the working life of the family carers when caring for their dependent family member. An empirical investigation will be conducted using quantitative research in the form of an anonymous questionnaire of the World Health Organization WHOQOL - 100 for measuring quality of life. The main aim is to see how the care of an elderly dependent affects the quality, and way of life of selected families. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32249
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2013_bp.pdf 1.469Mb PDF View/Open
nováková_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account