Efektivní vedení lidí v organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní vedení lidí v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk cs
dc.contributor.author Mazurová, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T11:38:18Z
dc.date.available 2013-10-06T11:38:18Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20574
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá efektivním řízením lidí v organizaci, v závislosti na manažerském pojetí personálního řízení ve vazbě na koncepci řízení lidských zdrojů. Dále se zabývá nástroji podmiňujícími efektivitu řízení, jako jsou řídící techniky, motivace pracovníků, péče o pracovníky a mezilidské vztahy na pracovišti. V rámci konkrétních podmínek organizace popisuje proces řízení zaměřený především na přijímání, adaptaci, vzdělávání a hodnocení pracovníků, v kontextu její firemní kultury. Praktická část práce obsahuje výzkum zaměřený na zjištění úrovně efektivity řízení vedoucích pracovníků v organizaci a pracovní motivaci zaměstnanců. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 2877889 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Lidské zdroje cs
dc.subject efektivní vedení cs
dc.subject styly řízení cs
dc.subject personální práce cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject péče o pracovníky cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject Human resources en
dc.subject effective management en
dc.subject managing styles en
dc.subject personal work en
dc.subject working motivation en
dc.subject public administration en
dc.subject employees' welfare en
dc.subject company culture en
dc.subject evaluation en
dc.subject adaptation en
dc.title Efektivní vedení lidí v organizaci cs
dc.title.alternative Effective People Management in the Organization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2013-05-14 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis is the effective personal management in the company depending on the managerial conception and the personal resources management approach as well. Further is concerned with the areas determining efficiency management like managing methods, employees' welfare and motivation,interpersonal relationship. It describes the management process of the employees' admission, adaptation, education and evaluation in the context of the real company. The practical part of the thesis consist of the research focused on efficiency management level in the leading positions and employees' working motivations. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29113
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-03-22 cs


Files in this item

Files Size Format View
mazurová_2013_dp.pdf 2.744Mb PDF View/Open
mazurová_2013_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
mazurová_2013_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account