Fenomén spirituality v období dospělosti žen

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fenomén spirituality v období dospělosti žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurčíková, Jana cs
dc.contributor.author Matušů, Renáta cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T11:53:41Z
dc.date.available 2013-10-06T11:53:41Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20583
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá spiritualitou žen se zaměřením na období dospělosti, kdy definuje základní pojmy psychologie náboženství a spirituality a jejich vzájemné vztahy. Popisuje jednotlivá období dospělosti žen, jejich tělesné a duševní změny, které jsou pro toto období typické. Praktická část navazuje na část teoretickou a je věnovaná kvantitativ-nímu výzkumu, jejímž úkolem je změřit spiritualitu žen a porovnávat ji ve vývojových obdobích dospělosti. cs
dc.format 72 cs
dc.format.extent 2111026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject spiritualita cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject religiozita cs
dc.subject ženy cs
dc.subject transcendentno cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject spirituality en
dc.subject religion en
dc.subject religiosity en
dc.subject women en
dc.subject transcendence en
dc.subject adulthood en
dc.title Fenomén spirituality v období dospělosti žen cs
dc.title.alternative The phenomenon of Spirituality in Adulthood of Women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Unger, David cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the spirituality of women, focusing on the adulthood, when the definition of the basic concepts of psychology of religion and spirituality and their relationship. Describes each of adulthood women, their physical and mental changes that are typical for this period. The practical part follows theoretical part and the part is devoted to quantitative research, whose task is to measure the spirituality of women and compare the spirituality of women in her developmental period?s adulthood. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32238
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
matušů_2013_bp.pdf 2.013Mb PDF View/Open
matušů_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
matušů_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account