Tabakismus u středoškolské a učňovské mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tabakismus u středoškolské a učňovské mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Neuwirthová, Alexandra
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:00:27Z
dc.date.available 2013-10-06T12:00:27Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20593
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na historii rozšíření kouření tabáku. Na platnou legislativu, která se vztahuje ke kouření tabáku. Věnuje se závislostnímu chování a závislosti na kouření tabáku a jeho vlivu na vznik mnoha nemocí. Co představuje kouření elektronické cigarety, pasivní kouření a jeho vliv na zdraví. Je zde věnována pozornost prevenci proti kouření v rodině i ve škole, možnosti léčby závislosti na kouření tabáku. Praktická část je zaměřena na výzkum úrovně kouření u mládeže ve Znojmě. Na zjištění postojů a názorů mládeže v souvislosti s problematikou tabakismu. cs
dc.format 85 s. (15 055 slov) cs
dc.format.extent 3290981 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tabák cs
dc.subject kouření cs
dc.subject závislost cs
dc.subject důsledky kouření cs
dc.subject léčení kouření cs
dc.subject prevence kouření cs
dc.subject Tobacco en
dc.subject smoking en
dc.subject addiction en
dc.subject consequences of smoking en
dc.subject treatment of smoking en
dc.subject smoking prevention en
dc.title Tabakismus u středoškolské a učňovské mládeže cs
dc.title.alternative Tobacco Smoking among High School Students and Apprentices en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Daniš, Pavel
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis focuses on the expansion history of tobacco smoking. The current legislation that relates to tobacco smoking. He is závislostnímu behavior and dependence on tobacco smoking and its impact on the emergence of many diseases. What is an electronic cigarette smoking, passive smoking and its effects on health. Attention is paid to prevention of smoking in the family and at school, treatment options, depending on the smoking of tobacco. The practical part focuses on the research of the level of smoking among youth in Znojmo. To investigate the attitudes and opinions of young people in relation to the issue of cigarettes. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28836
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-22
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject kouření cs
local.subject secondary school students en
local.subject smoking en


Files in this item

Files Size Format View
neuwirthová_2013_bp.pdf 3.138Mb PDF View/Open
neuwirthová_2013_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
neuwirthová_2013_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account