Projevy nadaného dítěte ve školním a rodinném prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projevy nadaného dítěte ve školním a rodinném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Malotová Předínská, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:12:25Z
dc.date.available 2013-10-06T12:12:25Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20612
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá projevy nadaného dítěte ve školním a rodinném prostředí. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání a talent, jaké jsou druhy nadání a kritéria nadání. Práce seznamuje čtenáře s některými modely nadání. Popisuje jaké mýty o nadaných přetrvávají v naší společnost, jakými specifickými charakteristikami se může nadaní projevovat a jakým způsobem je možné identifikovat nadaného žáka ve škole. Součástí teoretické práce je také kapitola, která přibližuje postavení nadaného dítěte v sociálním prostředí jako je rodina, škola a vrstevnická skupina. Praktická část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum, kde je objektem zkoumání nadaný žák, který navštěvuje běžnou základní školu. Metodou polostrukturovaného rozhovoru bylo prováděno šetření s matkou, učitelkou a nadaným chlapcem. Výstupem bakalářské práce je kazuistika tohoto nadaného žáka. cs
dc.format 99 s. cs
dc.format.extent 3289862 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nadání cs
dc.subject talent cs
dc.subject modely nadání cs
dc.subject charakteristika nadaných dětí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevnická skupina cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject gift en
dc.subject talent en
dc.subject natural ability models en
dc.subject characteristic of talented children en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject peer group en
dc.subject qualitative research en
dc.subject casuistry en
dc.title Projevy nadaného dítěte ve školním a rodinném prostředí cs
dc.title.alternative Behaviour of a Talented Child in the School and Family Environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2013-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with behaviour of gifted children in the school and family environment. The terms such as gift and talent, types and criteria of natural ability are explained in the theoretical part. The thesis informs readers about some natural ability models. It describes prejudices which persist against gifted people in our society, how gift can be shown and ways of identifying a gifted pupil at school. In the theoretical work is also a chapter which explains the position of a gifted child in the social environment such as family, school and peer group. The practical part of the thesis focuses on qualitative research where the gifted pupil, who attends the primary school, is the researched object. The result of the bachelor thesis is casuistry of this gifted schoolchild. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31793
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
malotová předínská_2013_bp.pdf 3.137Mb PDF View/Open
malotová předínská_2013_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
malotová předínská_2013_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account