Absolventi Baťovy školy práce a jejich vztah ke kultuře, zejména četbě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Absolventi Baťovy školy práce a jejich vztah ke kultuře, zejména četbě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Filípková, Eva
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:34:23Z
dc.date.available 2013-10-06T12:34:23Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20640
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá absolventy Baťovy školy práce a jejich vztahem ke kultuře. Zejména se pak zaměřuje na vlivy, jež vedly k získání i posilování tohoto vztahu, druhům kultury, kterým se absolventi věnovali i tomu, co jim kultura přinášela. Teoretická část je zaměřena na Baťovy závody a vzdělávání v baťovském Zlíně, na četbu a čtenářství a na volný čas. Cílem praktické části pak je zmapování tohoto vztahu. K dosažení odpovědí na výzkumné otázky byly použity polostrukturované rozhovory s absolventy BŠP, které byly následně zpracovány prostřednictvím zakotvené teorie. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 1853951 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Baťova škola práce cs
dc.subject Baťovy závody cs
dc.subject absolventi Baťovy školy práce cs
dc.subject čtení cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject kultura cs
dc.subject Bata School of Work en
dc.subject Bata's company en
dc.subject graduates of Bata's School of Work en
dc.subject reading en
dc.subject leisure en
dc.subject culture en
dc.title Absolventi Baťovy školy práce a jejich vztah ke kultuře, zejména četbě cs
dc.title.alternative The Bata School of Work Graduates and their Relationship to Culture, especially Reading en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2013-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis deal with graduates of Bata School of Work and their relation to culture. It concetrate especially on influences which were leading to stronger relation, parts of culture graduates were doing and what culture was bringing them. The teoretical part is focus on Bata's company and education in Bata's Zlín, reading and readers and leisure. The goal of practical part is to map relation of culture. To achieve answers to research questions were used half-structured interviews with graduates of BSW. These were processed during anchoring theory. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30418
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
filípková_2013_dp.pdf 1.768Mb PDF View/Open
filípková_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
filípková_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account