Finanční gramotnost žáků na vybraných středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční gramotnost žáků na vybraných středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dofková, Alena
dc.contributor.author Gondová, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:47:34Z
dc.date.available 2013-10-06T12:47:34Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20659
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úrovní finanční gramotnosti žáků vybraných středních škol v Olomouckém kraji. Cílem je zjistit úroveň finanční gramotnosti a připravenost žáků na rozhodování v praktických životních situacích. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části je popsán pojem finanční gramotnost a její úroveň mezi obyvateli České republiky a proces zavedení finanční gramotnosti do výuky na středních školách. V praktické části jsou stanoveny výzkumné otázky, proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi žáky středních škol v Olomouckém kraji, jeho vyhodnocení a vyvozeny závěry a doporučení. cs
dc.format 55 s. (60 239 znaků) cs
dc.format.extent 1663073 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject finanční vzdělávání cs
dc.subject individuální odpovědnost cs
dc.subject standardy finanční gramotnosti cs
dc.subject praktické využití cs
dc.subject financial literacy en
dc.subject financial education en
dc.subject individual responsibility en
dc.subject standards for financial literacy en
dc.subject practical usage en
dc.title Finanční gramotnost žáků na vybraných středních školách cs
dc.title.alternative Financial Literacy of Students in Selected Secondary Schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurčíková, Jana
dc.date.accepted 2013-06-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the level of financial literacy of selected secondary schools in the Olomouc region. The aim is to determine the level of financial literacy and preparedness of students in decision-making in practical situations. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the concept of financial literacy and its level among the inhabitants of the Czech Republic, and the process of its introduction into the curriculum of secondary schools. In the practical part of the research questions are de-termined, quantitative research conducted through a questionnaire survey among secondary school pupils in the Olomouc Region, assessment questionnaire, and conclusions and re-commendations. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31573
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
gondová_2013_bp.pdf 1.586Mb PDF View/Open
gondová_2013_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
gondová_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account