Prevence syndromu vyhoření

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence syndromu vyhoření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Ostřížková, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-06T13:09:22Z
dc.date.available 2013-10-06T13:09:22Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20681
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření a jeho prevenci. První část definuje pojem, příčiny, stádia vývoje, zabývá se možnostmi diagnostiky. Zabývá se možnostmi prevence a zvládání jak z hlediska jednotlivce, pracovní organizace, tak možnostmi nadřízeného pracovníka. Druhá část prezentuje výzkum ohrožených pracovníků Call Centra a jejich metodami a nástroji v prevenci vyhoření. cs
dc.format 88 s. cs
dc.format.extent 1547097 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject příčiny syndromu vyhoření cs
dc.subject pracovní kolektiv cs
dc.subject supervize cs
dc.subject školení cs
dc.subject zákaznická linka cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject relaxace cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject vedoucí cs
dc.subject únava cs
dc.subject vyčerpání cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject odpočinek cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject burnout prevention en
dc.subject reasons of burnout syndrome en
dc.subject teamwork en
dc.subject supervise en
dc.subject Training course en
dc.subject Call Centre en
dc.subject form en
dc.subject relaxation en
dc.subject workplace en
dc.subject individual en
dc.subject leader en
dc.subject tiredness en
dc.subject exhaustion en
dc.subject lifestyle en
dc.subject interpersonal relationship en
dc.subject rest en
dc.title Prevence syndromu vyhoření cs
dc.title.alternative Prevention of Burn Out Syndrome en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on burnout syndrome issues and its prevention. First part, give a definition cause, phase development and concern possibility of diagnostic. Inquire into preventiv posibility and have a facility for individual, work organizations and also the posibility to involve leader's. Second part presents research of threatened Call Centre workers and thein technice and tools in burnout prevention. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28858
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-06


Files in this item

Files Size Format View
ostřížková_2013_bp.pdf 1.475Mb PDF View/Open
ostřížková_2013_vp.zip 15.52Kb Unknown View/Open
ostřížková_2013_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account