Single životní styl současné generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Single životní styl současné generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Drda, Vojtěch
dc.date.accessioned 2013-10-06T13:20:06Z
dc.date.available 2013-10-06T13:20:06Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20691
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje fenoménu singles a životnímu stylu této skupiny prostřednic-tvím hodnotové orientace. Práce je rozdělená do dvou částí. V první, teoretické části pou-kazuji na aktuálnost tématu vzhledem k rostoucímu počtu domácností jednotlivců v ČR, dále vymezuji pojmy single, životní styl, hodnoty, na které navazuji podkapitolami se sou-visející problematikou. Druhou, praktickou část tvoří kvantitativní výzkum pomocí metody dotazníku. Cílem praktické části je ověřit, zdali jsou single jedinci více zaměření směrem ke svobodě a nezávislosti a naopak méně zaměřeni směrem k hodnotě životní partner a zdali vykazují menší ochotu v přizpůsobivosti směrem ke vztahu, nežli ostatní, kteří sami nežijí. Dále chci zjistit u skupiny singles jejich preferenci stanovených hodnot vzhledem k určenému specifiku. cs
dc.format 57 stran cs
dc.format.extent 2295369 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject single cs
dc.subject singles cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject střední dospělost cs
dc.subject partnerské soužití cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject single en
dc.subject singles en
dc.subject lifestyle en
dc.subject middle adulthood en
dc.subject partneship en
dc.subject values en
dc.subject value orientation en
dc.title Single životní styl současné generace cs
dc.title.alternative Single Lifestyle of the Current Generation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2013-05-28
dc.description.abstract-translated My thesis is dedicated to the phenomenon of singles and to the lifestyle of that group by means of value orientation. The thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, I point out the currency of that topic in view of the fact that there is a growing number of single people's households in the Czech Republic, furthermore, I define terms single, lifestyle, values and I follow up with sections which discuss related issues. The other, practical part is comprised of a quantitative questionnaire survey. The aim of the practical part is to verify whether the single individuals are more oriented towards freedom and in-dependence and - on the contrary ? less towards the value represented by a partner of life and whether they show less willingness to adapt in a relationship than others who do not live alone. Furthermore, I want to ascertain preference of values adhered to the group of singles with regard to determined particularity. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30304
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
drda_2013_dp.pdf 2.189Mb PDF View/Open
drda_2013_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
drda_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account