Bioetika a eutanazie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bioetika a eutanazie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk cs
dc.contributor.author Němcová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T13:26:33Z
dc.date.available 2013-10-06T13:26:33Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20696
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá bioetikou jako aplikovanou etikou a její úlohou v současné společnosti. Práce vysvětluje pojem, popisuje filozofická východiska, zdroje a principy bioetických rozhodování. Práce se dále věnuje problematice eutanazie jako jednoho z nejzávažnějších bioetických problémů. Zkoumá otázku eutanazie z různých úhlů pohledu, především náboženského, etického a právního. Hledá možný vztah bioetiky a eutanazie k sociální pedagogice. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 4619119 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Bioetika cs
dc.subject etika cs
dc.subject eutanazie cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject Bioethics en
dc.subject ethics en
dc.subject euthanasia en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject quality of life en
dc.title Bioetika a eutanazie cs
dc.title.alternative Bioethics and Euthanasia en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín cs
dc.date.accepted 2013-05-14 cs
dc.description.abstract-translated My dissertation focuses on bioethics as applied ethics and its role in contemporary society. This thesis explains the bioethics concept, describes its philosophical grounds, and defines the sources and principles of bioethical decision making process. My work also pursues the issue of euthanasia as one of the most serious bioethical issues, considering the question of euthanasia from different angles and perspectives, particularly from religious, ethical and legal viewpoints. Subsequently, this work searches for a potential relation of bioethics and euthanasia towards social pedagogy. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29140
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-03-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2013_dp.pdf 4.405Mb PDF View/Open
němcová_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
němcová_2013_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account