Alkohol, cigarety - součast životního stylu dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alkohol, cigarety - součast životního stylu dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Strejčková, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T14:15:05Z
dc.date.available 2013-10-06T14:15:05Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20747
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je zaměřena na alkohol a kouření obecně, jejich historii, životní styl dětí a mládeže současné doby, příčiny a vývojová stádia závislostí na alkoholu a cigaretách, popisuje stádia závislostí. Dále uvádí důsledky, prevenci a léčbu závislostí na alkoholu a cigaretách a kontaktní místa pomoci v regionu Blansko. V praktické části práce zjišťuje zkušenosti a četnost požívání alkoholických nápojů a kouření mezi dětmi a mládeží a porovnává četnost mezi dívkami a chlapci na základních školách ve městě a na vesnicích /městysích/, gymnáziích a středních odborných učilištích v regionu Blansko. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 2595689 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Alkohol cs
dc.subject kouření cs
dc.subject příčiny alkoholismu cs
dc.subject příčiny kouření cs
dc.subject závislost na alkoholu cs
dc.subject závislost na kouření cs
dc.subject důsledky alkoholismu cs
dc.subject důsledky kouření cs
dc.subject mládež cs
dc.subject děti cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject prevence alkoholismu cs
dc.subject prevence kouření cs
dc.subject Alkohol en
dc.subject smoking en
dc.subject causes of alcoholism en
dc.subject the causes of smoking en
dc.subject alcohol addiction en
dc.subject dependency on the consequences of smoking en
dc.subject alcoholism en
dc.subject the consequences of smoking en
dc.subject youth en
dc.subject kids en
dc.subject lifestyle en
dc.subject prevention of alcoholism en
dc.subject prevention of smoking en
dc.title Alkohol, cigarety - součast životního stylu dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Alcohol, Cigarettes As a Part of Lifestyle of Teenagers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr cs
dc.date.accepted 2013-01-09 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is focused on alcohol and smoking in General, their history, their lifestyle of children and youth from present time, causes and developmental stages of dependence on alcohol and cigarettes, describes the stages of dependence. Furthermore, the implications of the prevention and treatment of dependencies on alcohol and cigarettes and the contact points assist in Blansko region. In the practical part of the thesis examines the experience and frequency of consumption of alcoholic drinks and smoking among children and youth, and compares the frequency between girls and boys at primary schools in the town and villages district, and medium-sized professional schools in the region of Blansko. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25352
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-11-26 cs


Files in this item

Files Size Format View
strejčková_2013_dp.pdf 2.475Mb PDF View/Open
strejčková_2013_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
strejčková_2013_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account