Život v sociálně vyloučené lokalitě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Život v sociálně vyloučené lokalitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Jordánek, Marius
dc.date.accessioned 2013-10-06T14:16:45Z
dc.date.available 2013-10-06T14:16:45Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20749
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Život v sociálně vyloučené lokalitě se zabývá problematikou jednotlivců nebo skupin obyvatel, trvale žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Cílovou skupinou jsou Romové. Práce je zaměřena na vysvětlení pojmu sociální vyloučení, jeho vzniku a mechanismy exkluze Romů. Dále se věnuje hrozbám a rizikům vyplývajících z těchto lokalit. V praktické části se autor pokouší odpovědět na otázku jak se žije Romům v tomto prostředí a možnostem sociální pedagogiky v procesu sociální inkluze. cs
dc.format 64 s. ( 89677 znaků) cs
dc.format.extent 2578363 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romové cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject hrozby a rizika cs
dc.subject gipsy en
dc.subject social exclusion en
dc.subject quality of life en
dc.subject bluster and hazard en
dc.title Život v sociálně vyloučené lokalitě cs
dc.title.alternative Life in Socially Excluded Locality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis with tittle Life in socially outcast locality deal with problems individuals or sub - population, permanent living in socially outcast localities. Objective group are gipsy. Thesis is focus on explication of conception social exclusion, his rise and gadgetry exclusion of gipsy. Further apply to bluster and hazard resulting of these localities. In practical parts author try to answer the question how lives gipsy in this environment and possibilities social pedagogy in the process of social inclusion. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28663
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-24
local.subject sociálně vyloučené lokality cs
local.subject Romové cs
local.subject kvalita života cs
local.subject sites of social exclusion en
local.subject Romanies en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View
jordánek_2013_bp.pdf 2.458Mb PDF View/Open
jordánek_2013_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
jordánek_2013_op.zip 12.62Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account