Delikvence a kriminalita mládeže ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Delikvence a kriminalita mládeže ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Šranko, Štefan
dc.date.accessioned 2013-10-06T14:37:31Z
dc.date.available 2013-10-06T14:37:31Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20770
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality a delikvence mládeže. V teoretické části je popsána charakteristika kriminality dětí a mládeže, vymezeny základní pojmy a uvedeny sociální faktory, které kriminalitu ovlivňují ? vliv rodiny, školy, vrstev-níků a subkultur. Dále je v práci popsána funkce rodiny, její selhávání a rizikové prostředí, ve kterém se mládež pohybuje. Informuje o struktuře, objektech a subjektech prevence kriminality. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum na výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Byla použita forma dotazníkového šetření, a to na Základní škole v Luhačovicích. cs
dc.format 61 s. (10 932 znaků). cs
dc.format.extent 3790933 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject delikvence cs
dc.subject kriminalita mládeže cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject mládež cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject delinquency en
dc.subject criminality of youngsters en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject teenage en
dc.subject criminality prevention en
dc.title Delikvence a kriminalita mládeže ve Zlíně cs
dc.title.alternative Delinguency and Youth Crime in Zlin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrejkovič, Peter
dc.date.accepted 2013-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with criminality and delinquency of youngsters. In theoretical part the characteristic of child and teenage criminality is described, basic terms are defined and social factors affecting criminality are introduced, such as family, school, peer and subculture influence. This work also describes family function, it's failures and high-risk environment, where youngsters live. It informs about structure, objects and sub-jects of criminality prevention. Practical part is made by quantitative survey on the occu-rence of socially pathological phenomena of youngsters. Questionnaire survey was used at elemetary school in Luhačovice. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32288
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-03


Files in this item

Files Size Format View
šranko_2013_bp.pdf 3.615Mb PDF View/Open
šranko_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
šranko_2013_op.doc 102.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account