Proces individuálního plánování v Domově pro seniory U Kašny v Kroměříži

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces individuálního plánování v Domově pro seniory U Kašny v Kroměříži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Apolenářová, Ivana
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:00:29Z
dc.date.available 2013-10-06T15:00:29Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20795
dc.description.abstract Diplomová práce se v teoretické části zabývá stářím jako poslední vývojovou etapou života člověka, charakterizuje vývojové změny ve stáří, kvalitu života, hodnoty a potřeby seniorů, vymezuje sociální služby pro seniory a popisuje proces individuálního plánování péče v domově pro seniory. V praktické části je zmapován a popsán proces individuálního plánování v Domově pro seniory U Kašny v Kroměříži. Vytvořená zakotvená teorie odkrývá především problematické situace, s nimiž se klíčoví pracovníci v sociálních službách setkávají při práci s osobními cíli seniorů. Tyto situace nastávají při komunikaci s klienty, získávání informací o jejich životě, při komunikaci s rodinou i při zajišťování provozu domova pro seniory. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že klíčoví pracovníci uplatňují ke klientům při práci s osobními cíli individuální přístup. cs
dc.format 117 s. cs
dc.format.extent 3590014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject osobní cíl cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject old age en
dc.subject the elderly en
dc.subject needs en
dc.subject values en
dc.subject quality of life en
dc.subject retirement home en
dc.subject individual planning en
dc.subject personal aim en
dc.subject key worker en
dc.title Proces individuálního plánování v Domově pro seniory U Kašny v Kroměříži cs
dc.title.alternative The Process of Individual Planning in the Home for the Elderly U Kašny in Kroměříž en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2013-05-27
dc.description.abstract-translated In its theoretical part this thesis deals with the old age as the last developmental stage of life of a person, characterises the developmental changes in the old age, the quality of life, values and needs of the elderly. It also defines social services for the elderly and describes the process of individual care planning in retirement homes. In the practical part is presented and described the process of individual planning in Retirement Home U Kašny in Kroměříž. The deep-rooted theory uncovers especially problematic situations that the key workers in social services face during their work with the personal aims of the elderly. These situations arise during the communication with the clients, gaining information about their lives, communication with the family and ensuring the retirement home running. The research also showed that the key workers apply individual approach while working with clients' personal aims. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31565
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-23


Files in this item

Files Size Format View
apolenářová_2013_dp.pdf 3.423Mb PDF View/Open
apolenářová_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
apolenářová_2013_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account