Motivace zaměstnanců v období soudobé krize

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců v období soudobé krize

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Kubíčková, Kamila
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:30:09Z
dc.date.available 2013-10-06T15:30:09Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20826
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců v období soudobé krize. Je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části práce je prostudovat dostupné materiály k dané problematice, vytvořit si vlastní názor, popsat a vyhodnotit problém současné společnosti v souvislosti s demografickým stárnutím populace, motivace zaměstnanců starších 50 let a zmíněnou věkovou skupinu zaměstnanců charakterizovat. V praktické části se budu věnovat sociologickému šetření, zaměřenému na spokojenost zaměstnanců nad 50 let. cs
dc.format 99 s. (117 891 znaků) cs
dc.format.extent 1805234 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject krize cs
dc.subject soudobá společnost cs
dc.subject demografické stárnutí populace cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject Motivation en
dc.subject work motivation en
dc.subject crisis en
dc.subject contemporary society en
dc.subject demographic aging en
dc.subject globalization en
dc.subject employee en
dc.subject aging en
dc.subject personality en
dc.title Motivace zaměstnanců v období soudobé krize cs
dc.title.alternative Motivating Employees in the Time of Contemporary Crisis en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2013-05-13
dc.description.abstract-translated The work deals with the motivation of employees in the current crisis. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the work is to study the material available on this issue, create your own opinion, describe and evaluate the problem of contemporary society in the context of demographic aging, motivation of employees older than 50 years and the said age group of workers characterized. In the practical part I will deal with sociological investigation focused on the satisfaction of employees over 50 years. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29083
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-03-29


Files in this item

Files Size Format View
kubíčková_2013_dp.pdf 1.721Mb PDF View/Open
kubíčková_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
kubíčková_2013_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account