Extremismus v Česku a sklony mládeže k extremistickým projevům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Extremismus v Česku a sklony mládeže k extremistickým projevům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela
dc.contributor.author Dančák, Mojmír
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:44:40Z
dc.date.available 2013-10-06T15:44:40Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20844
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku extremismu v České republice. Po-pisuje ideologii jednotlivých extremistických hnutí a skupin, důvody jejich členů pro vstup do takových organizací, a uvádí možné hrozby vyplývající z existence extremismu v České republice. Součástí bakalářské práce je výzkum orientovaný na mládež. Formou dotazníko-vého šetření zkoumá míru inklinace dětí k extremistickým projevům k menšinám. V závěru výzkumu jsou popsána získaná data a výsledky, které z výzkumu plynou. Práce by měla svým obsahem přispět ke zlepšení orientace v problematice extremismu. Na základě výsledků výzkumu by měl být přizpůsoben obsah přednášek na základních a středních školách věnující se extremismu a multikulturní výchově. cs
dc.format 80 stran cs
dc.format.extent 2926608 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject extremismus cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject hnutí cs
dc.subject mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject menšina cs
dc.subject postoj cs
dc.subject extremism en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject movements en
dc.subject youth en
dc.subject school en
dc.subject threat en
dc.subject minority en
dc.subject attitude en
dc.title Extremismus v Česku a sklony mládeže k extremistickým projevům cs
dc.title.alternative The Extremism in the Czech Republic and Inclinations of Youth to Extremist Demonstrations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Unger, David
dc.date.accepted 2013-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the issue of extremism in Czech Republic. It de-scribes the ideology of extremist movements and groups, members reasons of entering such organizations and identifies possible threats arising from the existence of extremism in the Czech Republic. Part of this work is a research focused on youth. The degree of inclination of children to extremist manifestations to the minorities is examined using surveys. In the conclusion of the research there are described and explained data achieved and results that arise from the research. The work should thanks to its content contribute improving orientation in extremism. Based on the research results should be adjusted the content of lectures dedicated to ex-tremism and multicultural education on basic and high schools. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32122
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-04-29


Files in this item

Files Size Format View
dančák_2013_bp.pdf 2.791Mb PDF View/Open
dančák_2013_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
dančák_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account