Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Jelínková, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:48:44Z
dc.date.available 2013-10-06T15:48:44Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20850
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí v části teoretické. Charakte-rizuje seniora jeho úkoly a pojednává o místě, které v dnešní společnosti zaujímá. Zabývá se vztahem kvality života a stáří, psychologickými a sociálními aspekty, jimiž je ovlivněno a nalézá koncept zdravého stárnutí. Dále představuje sociální služby poskytované v České republice a jejich význam. Praktická část je věnována sociální pobytové službě Chráněného bydlení pro seniory sv. Anežky. Blíže specifikuje toto prostředí a také rozdíly mezi chráněným bydlením pro seniory a osobami s postižením. Zkoumá dopad na kvalitu života seniorů žijících v tomto zařízení. cs
dc.format 52 s. ( 12 774 znaků) cs
dc.format.extent 998110 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject seniorská populace cs
dc.subject aspekty stárnutí cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject Age en
dc.subject quality of life en
dc.subject senior population en
dc.subject aspects of aging en
dc.subject social service en
dc.subject lifestyle en
dc.subject sheltered housing en
dc.title Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života seniorů cs
dc.title.alternative Sheltered Housing and Its Influence on the Quality of Life of Old People en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor?s thesis is focused on the topic of old age and aging process. In the theoretical part it characterizes senior citizens, their tasks and deals with their place in the contemporary society. It examines relations between quality of life and old age, refers to principal psychological and social aspects and outlines a concept of healthy aging. It then discusses the social services provided in the Czech Republic and their significance. The practical part is devoted to the social residential service, specifically to the Sheltered housing for the elderly St. Agnes. It specifies this environment as well as differences between sheltered housing for the elderly and persons with disabilities. It also examines the impact on the quality of life of elderly people living in this unit. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28660
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-18


Files in this item

Files Size Format View
jelínková_2013_bp.pdf 974.7Kb PDF View/Open
jelínková_2013_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
jelínková_2013_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account