Názory pracovníků kontaktních center na superviz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory pracovníků kontaktních center na superviz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa cs
dc.contributor.author Svozil, Vít cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:52:58Z
dc.date.available 2013-10-06T15:52:58Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20854
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Názory pracovníků kontaktních center na supervizi, se zabývá jednak významem, kterou supervize pro pracovník má a jednotlivými faktory, které ovliv-ňují názory pracovníků na ni. Hlavní výzkumná otázka mé práce zní následovně - "Jaké jsou postoje pracovníků kontaktních center a terénních sociálních pracovníků k supervizi?". Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuje vymezení pojmu supervize, její historii ve světě i v České republice. V dalších kapitolách jsou roze-brány jednotlivé druhy,přístupy a techniky supervize. V závěrečná části teoretické části se pak věnuje principů fungování terénních programů a kontaktních center, včetně kvalifikač-ních požadavků na pracovníky. V praktické části se autor rozhodl pro dotazníkové šetření, ve kterém oslovil všechny pracovníky kontaktních center a terénních programů . V závě-rečné části praktické části autor vyhodnocuje všechny hypotézy. cs
dc.format 108 s. cs
dc.format.extent 6534461 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject supervize cs
dc.subject supervizor cs
dc.subject kontaktní centrum pro drogově závislé cs
dc.subject terénní pro-gram cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject supervizní kontrakt cs
dc.subject supervidovaný cs
dc.subject protidrogová politika cs
dc.subject supervision en
dc.subject supervisor en
dc.subject Drop-in centre en
dc.subject field program en
dc.subject social worker en
dc.subject supervision contract en
dc.subject supervisees en
dc.subject drug policy en
dc.title Názory pracovníků kontaktních center na superviz cs
dc.title.alternative The Opinions of Drop-In Centre Personnel on Supervision en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana cs
dc.date.accepted 2013-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis The Opinions of the Drop-in Centre Personnel to Supervise deals with individual factors, which influence view of social workers to supervision. The main research question of the thesis is - "What are the attitudes of workers in centers and field workers to supervise? ". The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of supervision, the history in the world and history in the Czech Republic. In subsequent chapters author describes different types, approaches and techniques of super-vision. The final section of the theoretical part is focused on principles of the functioning field programs and Drop-in centres, including workers qualification requirements. In the practical part, author decided to use questionnaire research. This questionnaire research was sent to all staff in Drop-in centres and field programs. In the final part of the practical part, the author evaluates all hypotheses. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 32184
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-04-24 cs


Files in this item

Files Size Format View
svozil_2013_dp.pdf 6.231Mb PDF View/Open
svozil_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
svozil_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account