Sociální aspekty bezdomovectví

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Sociální aspekty bezdomovectví

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociální aspekty bezdomovectví
Autor: Dobízl, Robert
Vedoucí: Bakošová, Zlatica
Abstrakt: Bezdomovectví je všude ve světě chápáno jako vážný sociální problém - forma extrémního vyloučení ze společnosti. Bezdomovci jsou vyloučeni na okraj, izolováni od účasti na tvor-bě a rozdělování společenských hodnot. Diplomová práce pojednává o příčinách, problé-mech a důsledcích bezdomovectví. Přibližujeme v ní alternativní způsob života, životní styl sociálních klientů bez domova a jeho negativní důsledky. Poukazujeme prostřednictvím sociální práce na důležitost a nezbytnost řešení tohoto složitého sociálního problému. V teoretické části na základě zpracování dostupné literatury popisujeme obraz bezdomovectví a život bezdomovců. Zabýváme se životním stylem všeobecně a specificky u bezdomovců, problémy a důsledky bezdomovectví. Přinášíme pohled na sociální pomoc osobám bez domova komplexně, pro-střednictvím sociální práce, legislativy a mimovládních organizací. V praktické části se věnujeme kvantitativnímu průzkumu u vybraného vzorku osob bez domova v útulku a cha-ritativním zařízení. Zjišťovali jsme, jaká prvořadá příčina představuje vznik bezdomovectví, jak lidé na ulici vnímají svůj způsob života a zdali využívají formy pomoci. Byl uskutečněn kvantitativní a kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovoru a dotazníku. Následné vyhodnocení pomocí obsahových analýz a statistickou metodou relativních a absolutních četností doplněnou grafy a tabulkami. Na základě získaných výsledků průzkumu jsme vypracovali doporučené návrhy pro praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20856
Datum: 2013-07-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 32857


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dobízl_2013_dp.pdf 5.708Mb PDF Zobrazit/otevřít
dobízl_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
dobízl_2013_op.doc 59Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet