Problematika novodobých nelátkových závislostí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika novodobých nelátkových závislostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Škrabolová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T16:15:12Z
dc.date.available 2013-10-06T16:15:12Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20879
dc.description.abstract Cílem této práce je konfrontace studia sociální pedagogiky na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně s problematikou novodobých nelátkových závislostí. Práce se zaměřuje na rozdíly mezi studenty oboru sociální pedagogika. Vycházíme z předpokladu, že tito studenti jsou možní budoucí jedinci z řad pomáhajících profesí. Diplomová práce zjišťuje, do jaké míry jsou ohroženi nelátkovou závislostí, zda oni sami podléhají fenoménům, vůči kterým by měli být odolní. Z poznatků uvedených v teoretické části práce vychází část praktická. V rámci výzkumného projektu byl vytvořen dotazník s oblastmi novodobých nelátkových závislostí. Cílem kvantitativního výzkumu bylo na základě získaných dat zjistit míru ohrožení u daných studentů v pěti oblastech ? netomanie, gambling, workoholismus, shopaholismus a závislost na kráse. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 909477 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nelátkové závislosti cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject netomanie cs
dc.subject gambling cs
dc.subject workoholismus cs
dc.subject shopaholismus cs
dc.subject závislost na kráse cs
dc.subject non-substance addictions en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject netomania en
dc.subject gambling en
dc.subject workoholism en
dc.subject shopaholism en
dc.subject beauty addiction en
dc.title Problematika novodobých nelátkových závislostí cs
dc.title.alternative The Issue of Modern Non-Substance Addictions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated The goal of this work is the confrontation of social pedagogy study at the Faculty of Hu-manities at Tomas Bata University in Zlin with stress on issues of modern non-substance addictions. The work focuses on differences among students of social pedagogy. We as-sume that these students are potential future individuals out of helping professions. This dissertation explores the extent to which they are put at risk by non-substance addiction and whether they are affected by phenomena against which they should be resistant. The practical part is based on findings mentioned in the theoretical part. Within the research was created a questionnaire with areas of modern non-substance addictions. The objective of quantitative research, based on obtained data, was to determine among selected students the degree of risk in five areas ? netomania, gambling, workoholism, shopaholism and beauty addiction. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 32197
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-24


Files in this item

Files Size Format View
škrabolová_2013_dp.pdf 888.1Kb PDF View/Open
škrabolová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
škrabolová_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account