Průběh adaptace seniorů po umístění do zařízení sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Průběh adaptace seniorů po umístění do zařízení sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Nováková, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-10-06T16:23:33Z
dc.date.available 2013-10-06T16:23:33Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20890
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku adaptace seniorů po následném umístění v domově pro seniory. Teoretická část popisuje informace o pojmech, které jsou důleřité pro lepší pochopení tématu. Popisuje pojem gerontologie, stáří a stárnutí, zákl. biologické, psychické a sociální změny ve stáří. Dále je zaměřena na adaptaci, její obecný popis a adaptace na pobyt v domově. Poslední část obsahuje popis zařízení Sociálních služeb Vyškov, p. o. - Domov pro seniory, základní informace, individuální plánování služby a popis výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Praktická část je zaměřena na výzkum, jeho metody a technika sběru dat. V interpretační části je vyhodnocení získaných dat formou řízeného rozhovoru - dotazníku. cs
dc.format 50 cs
dc.format.extent 1556947 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptace cs
dc.subject senior cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject stáří cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject adaptation en
dc.subject senior en
dc.subject gerontology en
dc.subject old age en
dc.subject home for the elderly en
dc.title Průběh adaptace seniorů po umístění do zařízení sociálních služeb cs
dc.title.alternative Progress of the Adaptation of Old People after Being Put in Social Services Facility en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the problems of adaptation of the elderly after subsequent placement in a home for the elderly. The theoretical part describes the information about concepts that are important for a better understanding of the topic. Describes the concept of Gerontology, old age and aging, base biological, psychological and social changes in old age. Furthermore, it is focused on adaptation, General description and its adaptation to stay in the home. The last section contains a description of the social services of Vyškov, p. o. - Home for the elderly, basic information, and a description of the individual planning for educational, training and activation activities. The practical part is focused on research, its methods and technique of data collection in the interpretation section of the data obtained by means of controlled assessment interview - questionnaire. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28840
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2013_bp.pdf 1.484Mb PDF View/Open
nováková_2013_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2013_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account