Marketingová analýza vnitřního prostředí na UTB

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová analýza vnitřního prostředí na UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Hluštíková, Alexandra
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:30:03Z
dc.date.available 2010-07-14T01:30:03Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2091
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je analýza vnitřního prostředí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jejich fakult. Analýzu jsem provedla na základě dotazníkového šetření, které probíhalo ve dvou etapách. První etapa byla zaměřena na zaměstnance UTB a druhá etapa byla zaměřena na v současnosti studující studenty. Soustředila jsem se především na úroveň mezilidských vztahů uvnitř fakult, vztahy pracovníků s vedením, spokojenost s materiálním prostředím, spokojenost s platovým ohodnocením U studentů jsem se zaměřila především na hodnocení studia, materiálního prostředí a na služby, které univerzita studentům poskytuje. Závěry výzkumné sondy poskytují informace o stavu vnitřního prostředí univerzity a mohly by pomoci managementu školy při jeho dalším rozhodování. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 674435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura školy cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject respondent cs
dc.subject vnitřní prostředí cs
dc.subject S-W analýza cs
dc.subject culture of the school en
dc.subject climate of the school en
dc.subject questionnaire research en
dc.subject informant en
dc.subject internal background en
dc.subject S-W anylysis en
dc.title Marketingová analýza vnitřního prostředí na UTB cs
dc.title.alternative Marketing analysis of internal background of Tomas Bata University en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The subject of my graduation theses is analysis of internal background of Tomas Bata Uni-versity and their faculties in Zlin. The analysis I practiced on the base of personal reports which I practiced on two periods. The first period was personalize on the staff of UTB and the second period was personalize on the contemporary students. Especially I was concen-trate on the level of human relations in all faculties, relations of staff and management, satisfaction with material background, satisfaction with own payment Especially I was concentrate on rating of study level by students, their material background and on services which gives university to students. The closes of this experimental sonde gives us informa-tion's about status of internal background of university and they can help to management of school with next decision making. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2708
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hluštíková_2006_dp.pdf 658.6Kb PDF View/Open
hluštíková_2006_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
hluštíková_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account