Andragogika a fenomén dospělosti se zaměřením na vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Andragogika a fenomén dospělosti se zaměřením na vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Hladilová, Michaela
dc.date.accessioned 2013-10-06T17:01:57Z
dc.date.available 2013-10-06T17:01:57Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20931
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje dospělost v kontextu vzdělávání, které je předmětem andragogiky v celé své šíři. V textu jsou vysvětleny základní a s tématikou související pojmy. Popsán je vývoj andragogiky u nás, její disciplíny a členění oblasti vzdělávání dospělých. Učící se dospělý je dán do souvislosti se specifiky jednotlivých fází dospělého věku a animačního procesu. Text se zabývá motivacemi a bariérami vzdělávání dospělých, které uvádí jako základní faktory vzdělávání dospělého jedince. V textu jsou vysvětleny funkce a význam vzdělávání dospělých. Výzkumná část se zabývá oblastí vzdělávání dospělých se zaměřením na preferenci sebevzdělávání nebo vzdělávání se ve vzdělávací instituci v kurzu, obecně a ve vybraných aktivitách. cs
dc.format 102 s. (203 966) cs
dc.format.extent 3294838 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject andragogika cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject celoživotní učení cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject andragogy en
dc.subject adult education en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject adulthood en
dc.subject motivation en
dc.title Andragogika a fenomén dospělosti se zaměřením na vzdělávání cs
dc.title.alternative Andragogy and The Phenomenon of Adulthood with Focus on Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2013-06-17
dc.description.abstract-translated This paper presents adulthood in the context of education, the subject of andragogy in all of breadth. There are explain the basic and related terms in this text. There is described the development of andragogy in our country, the discipline and the structure of adult education. Adult learner is conntextualize to the specifics of the various stages of adulthood and animation process. The text deals with the motivations and barriers to adult education as the basic factors of adult education. The research deals with the area of adult education with a focus on the preference of self-education or learning in the course, in general and in selected activities. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31015
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-24


Files in this item

Files Size Format View
hladilová_2013_bp.pdf 3.142Mb PDF View/Open
hladilová_2013_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
hladilová_2013_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account