Individuální plánování v sociální službě osobní asistence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Individuální plánování v sociální službě osobní asistence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana cs
dc.contributor.author Harvánková, Vlasta cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:00:12Z
dc.date.available 2013-10-06T18:00:12Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20996
dc.description.abstract Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na popis toho, co je individuální plánování, jaký má význam, jaké jsou modely, principy, podmínky a jeho průběh. Vymezuje legisla-tivní rámec individuálního plánování. Dále se v teoretické části věnuje sociální službě osobní asistence, vymezuje rozdíly mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou. Další kapitoly jsou zaměřeny na hlavní osoby individuálního plánování ? na klíčového pracovníka a uživatele osobní asistence. V praktické části je zmapován průběh individuálního plánování v Osobní asistenci Oblastní charity Kroměříž z pohledu pracovnic v sociálních službách; dále výzkum zjišťuje vlivy a překážky, které zasahují do procesu individuálního plánování. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 1283862 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject osobní asistence cs
dc.subject uživatel sociální služby cs
dc.subject senior cs
dc.subject zdravotně znevýhodněný občan cs
dc.subject individual planning en
dc.subject primary caregiver en
dc.subject personal assistance en
dc.subject user of the personal assistance en
dc.subject senior en
dc.subject physically disabled citizen en
dc.title Individuální plánování v sociální službě osobní asistence cs
dc.title.alternative Individual Planning in Social Care of Personal Assistence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurtíková, Michaela cs
dc.date.accepted 2013-06-07 cs
dc.description.abstract-translated In the theoretical part, this bachelor's thesis describes the individual planning, its meaning, models, principles, conditions and its course. It defines the legislative framework of the individual planning. Further on, the theoretical part deals with the social service of the indi-vidual assistance, it gives the difference between personal assistance and nursing care. The following chapters focus on the most important agents of the individual planning in the pri-mary caregiver and the user of the personal assistance. The practical part describes the course of the individual planning in the Personal Assistance of the Regional Charity Kroměříž from the social workers'perspective. Next, the research finds out the influences and obstacles which interfere the course of the individual planning. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32135
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
harvánková_2013_bp.pdf 1.224Mb PDF View/Open
harvánková_2013_vp.doc 232.5Kb Microsoft Word View/Open
harvánková_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account