Role asistenta pedagoga ve výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role asistenta pedagoga ve výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva cs
dc.contributor.author Knotková, Andrea cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:07:20Z
dc.date.available 2013-10-06T18:07:20Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21008
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám rolí asistenta pedagoga ve výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické se věnuji legislativnímu ukotvením asistenta pedagoga, vysvětlením pojmů a popisu práce asistenta pedagoga, osobního asistenta, dále pak dítěti s poruchou autistického spektra, výchovou a vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra. Obsahem praktické části je kvalitativní výzkum, ve kterém zkoumám, jaká je role asistenta ve výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole. Výzkum jsem provedla ve dvou mateřských školách a to ve speciální mateřské škole a běžné mateřské škole. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1717811 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Asistent pedagoga cs
dc.subject porucha autistického spektra cs
dc.subject PAS cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní škola cs
dc.subject inkluzivní prostředí cs
dc.subject osobní asistent cs
dc.subject asistenční služba cs
dc.subject Teaching assistant en
dc.subject Autism Spectrum Disorder en
dc.subject ASD en
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive schools en
dc.subject inclusive environment en
dc.subject personal assistant en
dc.subject assistance service en
dc.title Role asistenta pedagoga ve výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole cs
dc.title.alternative The Role of a Teacher's Assistant in Education of Children with Autism Spectrum Disorders in Nursery Schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla cs
dc.date.accepted 2013-06-18 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the role of assistant teacher in the education of children with autism spectrum disorder. The work is divided into two main parts, theoretical and practi-cal. The theoretical part discusses the legislative anchoring of assistant teacher. There are ex-plained concepts and the job descriptions of the teacher assistant and the personal assistant. There is also description of the child with autism spectrum disorder; and description of the education of children with autism spectrum disorder. The practical part contains a qualita-tive research, in which I examine the role of assistant in the upbringing and education of children with autism spectrum disorder in kindergarten. My research was performed in special nursery school and in common kindergarten. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30962
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
knotková_2013_bp.pdf 1.638Mb PDF View/Open
knotková_2013_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
knotková_2013_op.zip 15.09Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account