Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Urbanová, Radka
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:16:53Z
dc.date.available 2013-10-06T18:16:53Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21022
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na oblast motivace zaměstnanců v mezinárodní společnosti. Zaměřuji se především na charakteristiku základních pojmů jako jsou chování, jednání, stimul, stimulace, motiv a motivace. Uvádím také různé definice pojmů motivace dle zahraničních i českých autorů. Zaobírám se tématem pracovní motivace a poměrně detailně popisuji jednotlivé teorie motivace pracovního jednání. V práci dále hledám odpověď, které motivační faktory působí na zaměstnance a jak funguje motivační systém v podniku. cs
dc.format 96 s. cs
dc.format.extent 1358958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stimulace cs
dc.subject stimul cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject teorie pracovní motivace cs
dc.subject Stimulations en
dc.subject stimulus en
dc.subject motivation en
dc.subject work conditions en
dc.subject work motivation theory en
dc.title Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení cs
dc.title.alternative Motivation of Employees ? Aspect of Personnel Management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2013-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on employee motivation in international corporation. I primarily deconstruct on characteristics essential definitions i.e. - behaviour, forms of reaction, stimulus, stimulation, motiv and motivation. I also introduce various motivation terminology according to foreign and Czech authors. Further I analyse employee motivation in depth and I describe in detail individual employee motivation. This thesis also tries to search for an answer, which motivation factor inference employees and how the motivation structure works in real work conditions. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29094
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-03-22


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2013_dp.pdf 1.296Mb PDF View/Open
urbanová_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
urbanová_2013_op.zip 15.37Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account