Sexuální výchova dětí s mentálním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sexuální výchova dětí s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurčíková, Jana
dc.contributor.author Bartošková, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:23:24Z
dc.date.available 2013-10-06T18:23:24Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21029
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá mapováním současného stavu sexuální výchovy na základních a speciálních školách v České republice. Pojednává o principech, metodách a obsahu sexuální výchovy na základních školách. Dále charakterizuje mentální postižení, jeho klasifikaci a specifika, která jsou pro toto postižení typická. Zabývá se přístupem k mentálně postiženým dětem v návaznosti na jejich sexualitu a navazuje na legislativní rámec, který s tématem sexuální výchovy u postižených dětí souvisí. V neposlední řadě analyzuje názory rodičů na sexuální výchovu jejich postižených dětí. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 6330709 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: sexuální výchova cs
dc.subject metody a principy sexuální výchovy cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject specifika mentálního postižení cs
dc.subject sexuální výchova na speciálních školách cs
dc.subject Keywords: sex education en
dc.subject methods and principles of sex education en
dc.subject mental retardation en
dc.subject specifics of mental retardation en
dc.subject sex education at special schools en
dc.title Sexuální výchova dětí s mentálním postižením cs
dc.title.alternative Sexual Education of Children with Mental Disability en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2013-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to map the current state of sex education at primary and special schools in the Czech Republic. It deals with principles, methods and contents of sex education at schools. Further, it describes the mental retardation itself, as well as its classification and specifics typical for this handicap. The thesis also deals with the attitude to the mentally retarded children in relation to their sexuality with reference to the legislation framework which is related to the topic of sex education of mentally retarded children. Last but not least the parents' opinions on sex education of their mentally retarded children are analysed here. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32070
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-29


Files in this item

Files Size Format View
bartošková_2013_bp.pdf 6.037Mb PDF View/Open
bartošková_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošková_2013_op.zip 14.70Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account