Pohled rodičů na inkluzivní vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohled rodičů na inkluzivní vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika cs
dc.contributor.author Provazníková, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:41:32Z
dc.date.available 2013-10-06T18:41:32Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21054
dc.description.abstract Práce je zaměřena na integraci a inkluzivní formu vzdělávání. Nejprve jsou obecně vymezeny pojmy integrace/inkluze. Další kapitola pojednává o vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami; charakteristika dle školského zákona, specifikace forem integrace těchto žáků do běžné základní školy. Ve třetí kapitole se čtenář dozví jaké jsou výhody a těžkosti inkluzivního vzdělávání a jakým způsobem je zajištěna podpora inkluzivní praxe. Třetí kapitolu uzavírá část zaměřena na významného činitele inkluzivního vzdělávání a tím je rodina. Praktická část se věnuje pohledu rodičů na inkluzivní vzdělávání. Názor rodičů byl zjišťován dotazníkovou metodou. Cílem této práce bylo zjistit, zda rodiče souhlasí s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné základní školy; zda rodiče rozumí pojmům pedagogická integrace a inkluzivní forma vzdělávání. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 7224854 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject rodič cs
dc.subject integrovaný žák cs
dc.subject primary school en
dc.subject integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.subject pupils with special needs en
dc.subject integrated pupil en
dc.subject teacher's aide en
dc.subject parents en
dc.title Pohled rodičů na inkluzivní vzdělávání cs
dc.title.alternative Views of Parents on Inclusive Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula cs
dc.date.accepted 2013-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the integration and inclusive form of education. First, there are generally defined concepts of integration / inclusion. The next chapter deals with the education of pupils with special educational needs a brief description according to the Education Law, the possible forms of integration of pupils with special educational needs in primary schools are mentioned too. In the third chapter is explained to readers what the advantages and difficulties of inclusive education are, how inclusive practise is supported in real and family as an important factor. In the practical part is shown perspective of parents on inclusive education. The attitude of parents was ascertained by using questionnaires. The questionnaires were handed out to primary schools, then the results were analysed and interpreted. The target of this thesis was to determine whether the parents agree with the integration of pupils with special educational needs in primary school and whether notions of pedagogical integration and inclusive form of education are known to parents. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29018
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-26 cs


Files in this item

Files Size Format View
provazníková_2013_bp.pdf 6.890Mb PDF View/Open
provazníková_2013_vp.doc 92Kb Microsoft Word View/Open
provazníková_2013_op.zip 14.58Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account