Identifikace vzdělávacích potřeb klientů rehabilitačního stacionáře Nivy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace vzdělávacích potřeb klientů rehabilitačního stacionáře Nivy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Holbová, Bronislava
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:44:42Z
dc.date.available 2013-10-06T18:44:42Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21061
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na vzdělávací potřeby klientů rehabilitačního stacionáře Nivy. Předně se zabývá vzděláváním dětí, které trpí daným druhem postižení. V teoretické části se proto zabýváme samotným dítětem s postižením a péčí o něj, dále se budeme zabývat individuálními vzdělávacími potřebami u jednotlivých typů postižení a také se podíváme na činnost rehabilitačního stacionáře, na který se odvoláváme také v praktické části. Praktická část je zaměřena na zpracování výzkumu právě ohledně vzdělávacích potřeb jednotlivých klientů. Obsahuje pět kazuistik dětí, vždy s daným typem postižení, které budou zpracovány na základě pozorování a také na základě rozhovorů s pracovníky stacionáře. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 467199 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postižení cs
dc.subject raná péče cs
dc.subject vzdělávací potřeby cs
dc.subject Downův syndrom cs
dc.subject dětská mozková obrna cs
dc.subject postižení zraku cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject stacionář cs
dc.subject disability en
dc.subject early care en
dc.subject educational needs en
dc.subject Down Syndrome en
dc.subject Celebral Palsy en
dc.subject visual impairment en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject day care centre en
dc.title Identifikace vzdělávacích potřeb klientů rehabilitačního stacionáře Nivy cs
dc.title.alternative Identification of Educational Needs of Clients of a Rehabilitation Centre Nivy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is focused on the educational needs of the clients rehabilitation clinics Nivy. Engaged in the education of children who from a given type of disability. The theoretical part is therefore engaged in by the child with a disability and care about him, then we will deal with individual educational needs of each type of disability and also looking at the work of rehabilitation clinics, to which we refer also to the practical part. The practical part is focused on the processing of research on the educational needs of individual clients. It includes five case studies of children, always with the type of disability which will be processed on the basis of observations and interviews with staff clinics. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31085
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-03


Files in this item

Files Size Format View
holbová_2013_bp.pdf 456.2Kb PDF View/Open
holbová_2013_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
holbová_2013_op.zip 21.04Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account