Aktivní otcovství - vzájemné vztahy otců s dětmi po skončení péče na rodičovské dovolené

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktivní otcovství - vzájemné vztahy otců s dětmi po skončení péče na rodičovské dovolené

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Boťa, Aleš
dc.date.accessioned 2013-10-06T19:00:41Z
dc.date.available 2013-10-06T19:00:41Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21083
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku aktivního otcovství mužů po skončení jejich rodičovské dovolené. Teoretická část práce se zabývá významem aktivního otcovství, rolí otce v rodině a jeho vzájemnými vztahy s dětmi. Praktická část práce obsahuje výzkum pojetí aktivního otcovství mužů s předchozími zku-šenostmi s péčí o dítě na rodičovské dovolené. Zkoumá zejména následný vývoj a intenzitu vzájemných vztahů otců s dětmi. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 3212550 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivní otcovství cs
dc.subject otcové a děti cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject active fatherhood en
dc.subject fathers and children en
dc.subject parental leave en
dc.title Aktivní otcovství - vzájemné vztahy otců s dětmi po skončení péče na rodičovské dovolené cs
dc.title.alternative Active Fatherhood - Fathers' Relationships with their Children after their Personal Care of Children during Parental Leave en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on active fatherhood men after their parental leave. The theoretical part of the thesis deals with the importance of active fatherhood, father's roles in the family and its interrelations with children. Practical work includes research on the concept of active fatherhood men with previous experi-ence with child care on parental leave. It explores the subsequent development and intensity relations of fathers and children. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31589
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
boťa_2013_dp.pdf 3.063Mb PDF View/Open
boťa_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
boťa_2013_op.zip 14.89Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account