Kvalita života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby, Domov na Stříbrném vrchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby, Domov na Stříbrném vrchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír cs
dc.contributor.author Vacková, Monika cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T19:03:30Z
dc.date.available 2013-10-06T19:03:30Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21087
dc.description.abstract Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmu "kvalita života" a to z různých pohledů a oblastí. Je zde specifikováno, jak je kvalita života chápána z hlediska různých oborů, z pohledu zdravého jedince a jedince se schizofrenií. Přiblížení nemoci schizofrenie, jejích příznaků a následných důsledků. Dále se práce zabývá legislativní úpravou a následnou kontrolou kvality služeb a tudíž i dodržování kvality života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby. Jsou zde přiblíženy základní cíle sociálních služeb a jejich přínos pro klienty. V druhé části, výzkumné, jsem se zaměřila na představení konkrétního zařízení, "Domov na Stříbrném vrchu". Zde jsem se věnovala sledování života klientů v zařízení, dodržování lidských práv a toho, co dané zařízení nabízí, práci pracovníků a jejich přístup ke klientům. Dále pak možnosti integrace klientů do běžné společnosti. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s klienty, kteří byli ochotni se mnou spolupracovat. Zpracování a analýza těchto rozhovorů je uvedena v této části práce. cs
dc.format 76 cs
dc.format.extent 1523881 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject inspekce sociálních služeb cs
dc.subject cíle sociálních služeb cs
dc.subject life quality en
dc.subject schizophrenia en
dc.subject social service en
dc.subject check of social services en
dc.subject goals of social services en
dc.title Kvalita života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby, Domov na Stříbrném vrchu cs
dc.title.alternative Quality of Life of Clients in Facilities Providing Social Services, Stříbrný vrch en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal cs
dc.date.accepted 2013-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The work is divided into two parts a theoretical one and a research one. The first part is about explanation of a term "the life quality" and this will be from different points of view. There is specified here how different branches, healthy persons and schizophrenic persons understand the life quality. There is a describtion of schizophrenia, its symptoms and its possible consequences in the work. Legislative adjustment and following check of service quality, keeping life quality of a person in an organisation for a social service are mentioned here. There are specified basic goals of social services and their contribution to clients. The second part,the research one,I focused on presentation of a real organisation "Home on Stribrny vrch". Here I was observing the clients' life in the organisation, keeping of human rights, how is the offer of a concrete organisation like, workmen and their attitude to the clients. Possibilities of clients integration into common society as the next point. There are semistructured dialogues with clients who were willing to cooperate with me. There are processing and analysis of these dialogues in this part of the work. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29322
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-04-10 cs


Files in this item

Files Size Format View
vacková_2013_bp.pdf 1.453Mb PDF View/Open
vacková_2013_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
vacková_2013_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account