Další vzdělávání předškolních pedagogů ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další vzdělávání předškolních pedagogů ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Žišková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T19:15:37Z
dc.date.available 2013-10-06T19:15:37Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21107
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma ?Další vzdělávání předškolních pedagogů ve Zlínském kraji? se zabývá analýzou nabídky a poptávky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v daném regionu. První kapitola teoretické části práce vymezuje vztah celoživotního vzdělávání, počátečního vzdělávání a dalšího vzdělávání. Také se dotýká historických souvislostí celoživotního vzdělávání. Jsou zde uvedeny legislativní dokumenty. Druhá kapitola teoretické části práce je zaměřena na další vzdělávání učitelů a na klíčové problémy této oblasti. Cílem praktické části je zmapovat nabídku vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy ve Zlínském kraji, analyzovat využívání vzdělávacích kurzů pedagogy mateřských škol a zmapovat potřeby pedagogů mateřských škol v oblasti dalšího vzdělávání. cs
dc.format 50 s. (58 510 znaků) cs
dc.format.extent 1765749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Celoživotní vzdělávání cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject informální učení cs
dc.subject formální vzdělávání cs
dc.subject neformální vzdělávání cs
dc.subject učitelé mateřských škol cs
dc.subject vzdělávací kurzy pro předškolní pedagogy cs
dc.subject Lifelong education en
dc.subject further education en
dc.subject informal learning en
dc.subject formal education en
dc.subject informal education en
dc.subject pre-school educators en
dc.subject training courses for pre-school educators en
dc.title Další vzdělávání předškolních pedagogů ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Further Training of Preschool Educators in the Zlín Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2013-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of the offer and demand concerning the further training of pre-school educators in given region. The first chapter of the theoretical part specify the terms of lifelong education, initial and further education. Furthermore it deals with the historical context of the lifelong education and legislative documents are mentioned. The second chapter of theoretical part is focused on further education of teachers and the key issues from this field are mentioned. The aim of the practical part is to map the offer of training courses for pre-school educators in Zlín region, furthermore to analyse the usage of training courses and to map the needs of pre-school educators concerning the further education. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30920
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
žišková_2013_bp.pdf 1.683Mb PDF View/Open
žišková_2013_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
žišková_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account