Mediace v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mediace v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela
dc.contributor.author Horká, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-06T19:19:53Z
dc.date.available 2013-10-06T19:19:53Z
dc.date.issued 2013-07-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21113
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na možnost uplatnění mediace v mateřských školách pedagogickými pracovníky a jejich nadřízenými. Teoretická část se sestává z textu věnujícího teorii mediace, komunikaci, konfliktu, procesu mediace včetně legislativního zakotvení a uplat-nění mediace ve školském prostředí, konkrétně uplatnění mediace učiteli a řediteli v mateřských školách. Praktická část obsahuje vyhodnocení a srovnávání výsledků prove-deného dotazníkového šetření mezi učiteli a řediteli mateřských škol. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1752353 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mediace cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject školský management cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject školní mediace cs
dc.subject me-diátor cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject Mediation en
dc.subject conflict en
dc.subject school management en
dc.subject communication en
dc.subject school mediation en
dc.subject mediator en
dc.subject social work en
dc.title Mediace v mateřské škole cs
dc.title.alternative Mediation in preschool en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the possibility of application of mediation in kindergarten teaching staff and their superiors. The theoretical part consists of text refer to the theory of mediation, communication, conflict, mediation process, including legislative measures, and the use of mediation in the school environment, namely the application of mediation tea-chers and principals in nursery schools. The practical part contains the evaluation and comparison of the results of the questionnaire survey of teachers and directors of kinder-gartens. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32893
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-23


Files in this item

Files Size Format View
horká_2013_bp.pdf 1.671Mb PDF View/Open
horká_2013_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
horká_2013_op.pdf 585.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account