Adapting Communication Methods to the Specific Needs of Clients: Application on Teaching English in the University Kindergarten Qočna

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adapting Communication Methods to the Specific Needs of Clients: Application on Teaching English in the University Kindergarten Qočna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leix, Alicja Ewa cs
dc.contributor.author Tomanová, Klára cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T20:09:29Z
dc.date.available 2013-10-06T20:09:29Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21174
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá přizpůsobováním komunikace jak v manažerské praxi, tak i v mateřské škole. Cílem je porovnání a nalezení paralel těchto dvou oblastí. Umění přizpůsobit plán spolupráce a celkovou nabídku individuálním potřebám klienta je nezbytná dovednost každého manažera, lektora a každého, kdo má v náplni práce aktivní kontakt s lidmi. Vyžaduje schopnost důkladné analýzy a posléze efektivního sloučení požadavků a potřeb s možnostmi a schopnostmi klienta. Přizpůsobování komunikace je klíčem k efektivnímu a úspěšnému jednání s lidmi. cs
dc.format 47 s. (84 395 znaků) cs
dc.format.extent 782183 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject učení cs
dc.subject vyučování cs
dc.subject anglický jazyk cs
dc.subject klient cs
dc.subject manažer cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject Communication en
dc.subject non-verbal communication en
dc.subject child of preschool age en
dc.subject language en
dc.subject teaching en
dc.subject learning en
dc.subject English language en
dc.subject client en
dc.subject manager en
dc.subject needs en
dc.title Adapting Communication Methods to the Specific Needs of Clients: Application on Teaching English in the University Kindergarten Qočna cs
dc.title.alternative Adapting Communication Methods to the Specific Needs of Clients: Application on Teaching English in the University Kindergarten Qočna en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Divošová, Romana cs
dc.date.accepted 2013-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on adaptation of communication methods in business administration as well as in a kindergarten. The goal is to compare and find parallels between these two fields. The skill to adapt a cooperation plan and a total supply to individual needs of a client is the necessary skill of each manager, lector and everyone who has to communicate with people actively on everyday basis. It requires thorough analysis and subsequently, an effective combination of requirements and needs with possibilities and abilities of the client. Adaptation of communication is the key to effective and successful interaction with people. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30671
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
tomanová_2013_bp.pdf 763.8Kb PDF View/Open
tomanová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
tomanová_2013_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account