Red, White and In-between: Identity Crisis in N. Scott Momaday's House Made of Dawn and Leslie M. Silko's Ceremony

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Red, White and In-between: Identity Crisis in N. Scott Momaday's House Made of Dawn and Leslie M. Silko's Ceremony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fonfárová, Vladimíra
dc.contributor.author Petříková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2013-10-06T20:10:33Z
dc.date.available 2013-10-06T20:10:33Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21176
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o krizi identity hlavních hrdinů v románu N. Scotta Momadaye Dům z úsvitu a Obřadu od Leslie Marmon Silkové. Rozborem textu je postupně vysvětleno, jak určité faktory ovlivnily osudy a především vnitřní světy obou hlavních postav, co vedlo k jejich zmatení a problémům s uvědoměním si vlastní identity a co vedlo ke konečnémů znovunalezení jejich duševní rovnováhy. Poslední část práce se věnuje objasnění, proč oba autoři své romány prokládají tradičními příběhy, mýty a rituály svých kmenů. cs
dc.format 47 s. (80 749 znaků) cs
dc.format.extent 1783050 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Literatura amerických Indiánů cs
dc.subject Momaday cs
dc.subject Silko cs
dc.subject Dům z úsvitu cs
dc.subject Obřad cs
dc.subject mýtus cs
dc.subject rituál cs
dc.subject prolínání kultur cs
dc.subject krize identity cs
dc.subject Američtí Indiáni cs
dc.subject Native American literature en
dc.subject Momaday en
dc.subject Silko en
dc.subject House Made of Dawn en
dc.subject Ceremony en
dc.subject myth en
dc.subject ritual en
dc.subject mixing cultures en
dc.subject identity crisis en
dc.subject American Indians en
dc.title Red, White and In-between: Identity Crisis in N. Scott Momaday's House Made of Dawn and Leslie M. Silko's Ceremony cs
dc.title.alternative Red, White and In-between: Identity Crisis in N. Scott Momaday's House Made of Dawn and Leslie M. Silko's Ceremony en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trušník, Roman
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis discusses the identity crises of protagonists in novels House Made of Dawn by N. Scott Momaday and Ceremony by Leslie Marmon Silko. Using the text analysis it is explained which factors influenced main characters? lives and especially their inner worlds, what caused their confusion and problems with finding their own identity, and what led to the final retrieval of their mental balance. The final part of this thesis deals with the reasons, why authors mix the main story line with traditional stories, myths and rituals typical for their tribes. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30647
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-03


Files in this item

Files Size Format View
petříková_2013_bp.pdf 1.700Mb PDF View/Open
petříková_2013_vp.zip 15.46Kb Unknown View/Open
petříková_2013_op.pdf 33.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account