The Theme of Freedom in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter and Herman Melville's Moby Dick

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Theme of Freedom in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter and Herman Melville's Moby Dick

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fonfárová, Vladimíra
dc.contributor.author Belicová, Hana
dc.date.accessioned 2013-10-06T20:40:07Z
dc.date.available 2013-10-06T20:40:07Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21211
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje a analyzuje téma svobody v dílech Šarlatové písmeno od Nathaniela Hawthorna a Bílá velryba od Hermana Melvilla. Tyto knihy jsou považovány za jedny z vrcholných děl americké renesanční literatury v období 19. století. Obdobím americké renesance, specifickou skupinou spisovatelů, jimiž byli Melville a Hawthorne ovlivněni a samotným zařazením spisovatelů do kontextu americké literatury se zabývá první část práce. Následuje analýza tématu svobody ve zkoumaných dílech a podrobný rozbor jednotlivých postav a jejich vztah ke svobodě. Práce dochází k závěru, čím se svoboda v dílech zmíněných autorů vyznačuje a jakým způsobem je ve vybraných dílech vyobrazena. cs
dc.format 38 s. (59 842 znaků) cs
dc.format.extent 1148354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nathaniel Hawthorne cs
dc.subject Herman Melville cs
dc.subject americká renesance cs
dc.subject romance cs
dc.subject svoboda cs
dc.subject příroda cs
dc.subject Moby Dick cs
dc.subject šarlatové písmeno cs
dc.subject Nathaniel Hawthorne en
dc.subject Herman Melville en
dc.subject American Renaissance en
dc.subject romance en
dc.subject freedom en
dc.subject nature en
dc.subject Moby Dick en
dc.subject The Scarlet Letter en
dc.title The Theme of Freedom in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter and Herman Melville's Moby Dick cs
dc.title.alternative The Theme of Freedom in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter and Herman Melville's Moby Dick en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bell, Gregory Jason
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis describes and analyzes the theme of freedom in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter and Herman Melville's Moby Dick. These books are considered to be one of the masterpieces of the literature of American Renaissance in the period of nineteenth century. The first part of this paper deals with the period of American Renaissance, the specific group of writers by which Melville and Hawthorne were influenced and also with the inclusion of these authors to the context of American literature. Analysis of the theme of freedom in explored books and detailed analysis of particular characters and their relationship to the freedom follows. Conclusion of this thesis says the way freedom is characterized and its portrayal in mentioned author's pieces. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30380
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
belicová_2013_bp.pdf 1.095Mb PDF View/Open
belicová_2013_vp.zip 18.27Kb Unknown View/Open
belicová_2013_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account