Optimalizace daně z příjmu fyzických osob

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace daně z příjmu fyzických osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanák, Zdeněk
dc.contributor.author Kala, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:43:57Z
dc.date.available 2010-07-14T01:43:57Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2128
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám optimalizací daně z příjmů fyzických osob. V první části se zaměřuji na teoretické zpracování nezdanitelných částek, odpočitatelných položek a slevy na dani. V praktické části zobrazuji výpočty daně z příjmu konkrétních fyzických osob s návrhem na její optimalizaci. Vzhledem k tomu, že byla schválena novela zákona o daních z příjmů, provádím v práci i výpočty daně z příjmu pro kalendářní období 2006, které bude znamenat pro daňové poplatníky větší úlevy na daních. Zabývám se také problematikou společného zdanění manželů. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 557782 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nezdanitlné položky cs
dc.subject odpočty ze základu daně cs
dc.subject slevy na dani cs
dc.subject společný základ daně manželů cs
dc.subject nontaxable sum en
dc.subject deductable items en
dc.subject tax abatement en
dc.subject joint tax return for married couples en
dc.title Optimalizace daně z příjmu fyzických osob cs
dc.title.alternative Optimization of personal income tax en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-19
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with optimization of personal income tax. In the first part, I focus on the theoretical processing of nontaxable and deductable items and tax abatement. In the practical part of my work I demonstrate calculations of income tax for particular physical entities and suggest the tax optimization procedure for them. As an amendment to the Act on income tax has been passed, I also carry out calculations of income tax for the year 2006, which will bring tax easement for tax payers. I also deal with a joint tax return for married couples. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2508
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kala_2006_bp.pdfBlocked 544.7Kb PDF View/Open
kala_2006_vp.pdf 199.6Kb PDF View/Open
kala_2006_op.pdf 170.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account