Chápání pojmu štěstí u mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chápání pojmu štěstí u mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina cs
dc.contributor.author Gratiasová, Zdeňka cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:32:44Z
dc.date.available 2013-10-06T22:32:44Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21355
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku štěstí z pohledu dospívajícího člověka. Teoretická část se zabývá pojmy souvisejícími se štěstím, teoretickými náhledy na sledovanou oblast, faktory podporujícími kvalitu života, a to převážně na základě výzkumů pozitivní psychologie. Časově vymezuje a charakterizuje období adolescence, jeho specifika a vybrané oblasti. Zmiňuje možnosti sociální pedagogiky při podpoře prožívání štěstí a zvyšování kvality života mládeže. Empirická část práce objasňuje faktory vnímané mladými lidmi jako důležité pro pocit štěstí a spokojenosti, přibližuje jejich pohled na štěstí a šťastný život. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 834179 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Adolescence cs
dc.subject mládež cs
dc.subject štěstí cs
dc.subject pohoda cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject pozitivní psychologie cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject youth en
dc.subject happiness en
dc.subject well-being en
dc.subject quality of life en
dc.subject positive psychology en
dc.title Chápání pojmu štěstí u mládeže cs
dc.title.alternative Perception of the Concept of Happiness among Youth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka cs
dc.date.accepted 2013-01-07 cs
dc.description.abstract-translated The B.A. thesis focuses on the notion of happiness as perceived by a teenager. The theoretical part deals with concepts connected with happiness, theoretical perspectives on the given area and factors supporting the quality of life, based primarily on the research of positive psychology. It defines and characterizes the period of adolescence, its specifics and selected issues. It also outlines the possibilities of social pedagogy in supporting the experience of happiness and improving the quality of life of young people. The empirical part of the work presents and discusses the factors perceived by the young as important for the feeling of happiness and well-being; it explores their view of happiness and a happy life. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23470
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-11-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
gratiasová_2013_bp.pdf 814.6Kb PDF View/Open
gratiasová_2013_vp.zip 17.37Kb Unknown View/Open
gratiasová_2013_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account