Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s.
Autor: Goldscheidová, Jana
Vedoucí: Komínková, Miroslava
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s. Spokojený zákazník je hlavním klíčem vedoucím k udržení postavení firmy na trhu a schopnosti zvítězit nad konkurencí. Práci jsem rozdělila na dvě hlavní oblasti. V teoretické části jsem pomocí literárních poznatků vymezila základní marketingové pojmy, strategický marketing, marketingový mix, informace a marketing, marketingový výzkum, marketingové analýzy, kupní chování spotřebitele a konkurenci. V analytické části zjišťuji na základě dotazníkového šetření spokojenost zákazníků s FERONOU, a.s. a jejími konkurenty. Výsledky analyzuji a znázorňuji prostřednictvím tabulek a grafů. Výsledkem této bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání spokojenosti zákazníků s firmou FERONA, a.s. a jejími konkurenty. Dále se snažím navrhnout řešení vedoucí k maximalizaci spokojenosti zákazníků a doporučení implementace jeho postupu. Firmě navrhuji mé poznatky realizovat v praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2136
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
Ústav: Ústav informatiky a statistiky
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 3787


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
goldscheidová_2006_bp.pdfZablokované 843.7Kb PDF
goldscheidová_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
goldscheidová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet