Život v sociálně vyloučené lokalitě - romská osada Dreveník v slovenské obci Žehra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Život v sociálně vyloučené lokalitě - romská osada Dreveník v slovenské obci Žehra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Janíčková, Alžběta
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:20:39Z
dc.date.available 2013-10-06T23:20:39Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21417
dc.description.abstract V teoretické části stručně vymezuji pojem sociálního vyloučení, uvádím základní projevy exkluze Romů a popisuji jejich historii na našem území. V části praktické představuji vlastní šetření zabývající se životem v exkludované romské osadě Dreveník ve východoslovenské obci Žehra. Na základě rozhovorů s šesti předem vytipovanými romskými respondenty, ale i rozhovorů s jinými obyvateli obce a s využitím dalších průzkumných technik nejprve tuto lokalitu představuji v geografickém, demografickém a historickém smyslu. Dál uvádím vlastní výsledky šetření rozvržené do následujících tematických celků: rodina, bydlení, zdravotní péče a životní prostředí, partnerské svazky, vzdělání, náboženský život, nezaměstnanost a způsob obživy. V závěru přináším pohled neromských obyvatel na Romy v osadě. cs
dc.format 76 cs
dc.format.extent 2938475 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální vyloučení - exkluze cs
dc.subject identita cs
dc.subject romská osada Dreveník cs
dc.subject Romové cs
dc.subject Neromové cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject panelové sídliště cs
dc.subject respondent cs
dc.subject majorita cs
dc.subject minorita cs
dc.subject gádžové cs
dc.subject panelové sídliště cs
dc.subject social exclusion en
dc.subject identity en
dc.subject Romani settlement Drevenik en
dc.subject Romani people en
dc.subject non-Romani people en
dc.subject poverty en
dc.subject blocks of flats en
dc.subject respondent en
dc.subject majority en
dc.subject minority en
dc.subject "Gadjos" en
dc.title Život v sociálně vyloučené lokalitě - romská osada Dreveník v slovenské obci Žehra cs
dc.title.alternative Life in a socially excluded location - Roma settlement "Žehra" in the east of Slovakia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated In the theoretical part I briefly define the term "social exclusion" and state the primary symptoms of Romani exclusion as well as their history within our borders. In the practical part I introduce my own research regarding life in socially excluded settlement of Drevenik and the east Slovakian town of Žehra. Based on interviews with six preselected Romani individuals as well as interviews with other inhabitants of the settlement and using further research approaches I first define the locality in geographical, demografic and historical sense.I further state my own research results structured into the following topics: family, housing, healthcare, environment, partnership, education, religion, unemployment and means of subsistence. Towards the end I bring the view of non-Romani citizens on the Romani peoiple in the settlement. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28655
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-26
local.subject vyloučené lokality cs
local.subject sociální vyloučení cs
local.subject Romové cs
local.subject Slovensko cs
local.subject sites of social exclusion en
local.subject social exclusion en
local.subject Romanies en
local.subject Slovakia en


Files in this item

Files Size Format View
janíčková_2013_bp.pdf 2.802Mb PDF View/Open
janíčková_2013_vp.zip 12.37Kb Unknown View/Open
janíčková_2013_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account