Pozice kurátora v systému postpenitenciární péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pozice kurátora v systému postpenitenciární péče

Show full item record

No preview available
Title: Pozice kurátora v systému postpenitenciární péče
Author: Keseli, Šárka
Advisor: Pospíchal, Jaromír
Abstract: V diplomové práci nazvané ? Pozice kurátora v systému postpenitenciární péče ? jsem se zabývala výkonem činnosti sociálního kurátora z pohledu sociální pedagogiky. Teoretická část diplomové práce popisuje pozici sociálního kurátora v České republice, vznik tohoto institutu, historický vývoj a současnou pozici sociálního kurátora. Dále je zde popsána legislativní úprava včetně zmínky o sociální reformě platné od 1.1.2012 a jejím dopadu na činnost sociálních kurátorů. V teoretické části nebyly opomenuty ani metody a náplň práce sociálních kurátorů, charakteristika pojmu resocializace, reintegrace a postpenitenciární péče. Dále je zde zachycen vztah sociální práce a sociální pedagogiky včetně charakteristiky osob ve VTOS, statistické údaje o osobách ve VTOS a sociálních kurátorech zjištěných za rok 2011. Na část teoretickou následně navazuje část praktická zabývající se drobným sociologickým výzkumem. Pro sociologický výzkum byly osloveny dvě skupiny propuštěných z VTOS žijících jednak ve městech a obcích s počtem obyvatel do 50.000 obyvatel a jednak ve městech s počtem obyvatel nad 50.000 a dvě skupiny sociálních kurátorů působících taktéž v těchto dvou rozdílných lokalitách. Cílem diplomové práce bylo porovnat mezi sebou tyto dvě skupiny osob a nalézt stanovený cíl diplomové práce, což bylo nalézt odpověď na výzkumné otázky, zaměřené na zjištění využívání a znalost služeb systému postpenitenciární péče ve vybraném vzorku respondentů včetně využívání poznatků sociální pedagogiky v práci sociálního kurátora při reintegraci propuštěných. Z výsledků sociologického bylo zjištěno, že osoby propuštěné z VTOS jsou v dostatečné míře informováni o existenci a možnosti pomoci ze strany sociálního kurátora a systém postpenitenciární péče využívají v plné šíři. Sociální kurátor jako sociální pedagog při výkonu své činnosti aplikuje do své praxe poznatky z oblasti sociální pedagogiky, kdy jeho činnost spočívá především v pomoci svým klientům při zprostředkování bydlení, zaměstnání či jednání s úřady a institucemi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/21443
Date: 2010-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Katedra pedagogiky
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 25401


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
keseli_2013_dp.pdf 39.79Mb PDF View/Open
keseli_2013_vp.zip 13.81Kb Unknown View/Open
keseli_2013_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account