Nezaměstnanost a možnosti uplatnění na pracovním trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost a možnosti uplatnění na pracovním trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Dobiášová, Markéta
dc.date.accessioned 2013-10-07T00:20:02Z
dc.date.available 2013-10-07T00:20:02Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21490
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na nezaměstnanost jako společenský problém, zvyšující ekonomickou nestabilitu na pracovním trhu. Práce napomáhá člověku rozvíjet své schopnosti, znalosti, dovednosti a dává mu pocit prospěšnosti pro společnost. Na trhu práce se chtějí uplatnit i lidé, kteří díky svým specifickým znakům obtížně hledají zaměstnání. Autorka se věnuje absolventům škol, kteří náleží do rizikové skupiny zaměstnatelných lidí. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 1569144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject nezaměstnaný cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject povolání cs
dc.subject riziková skupina cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject job market en
dc.subject graduate en
dc.subject education en
dc.subject employment en
dc.subject skills en
dc.subject unemployed en
dc.subject police of employment en
dc.subject occupation en
dc.subject risk group en
dc.title Nezaměstnanost a možnosti uplatnění na pracovním trhu cs
dc.title.alternative Unemployment and Job Opportunities On the Labour Market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on unemployment as a social problem and the increasing of economic instability in the labor market. Generally work helps a human to develop their skills, knowledge and gives them a sense of usefulness in a society. However some people who have specific features find it difficult to get suiteable jobs in free labor market. The author focuses on graduates who belong to a risk grops of employable people. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28594
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-04-29


Files in this item

Files Size Format View
dobiášová_2013_bp.pdf 1.496Mb PDF View/Open
dobiášová_2013_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
dobiášová_2013_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account