Možnosti prevence drogové závislosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti prevence drogové závislosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Orosová, Miriam cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T00:21:41Z
dc.date.available 2013-10-07T00:21:41Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21493
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci pojednávám obecně i podrobně o problematice drogové závislosti dětí a mládeže. Zabývám se pojmem drog i historického hlediska. Zaměřila jsem se na nejoblíbenější drogy na českém trhu. Analyzuji ohroženou mládež v oblasti Adamov, kde jsem se zaměřila na nejčastější příčiny vzniku drogové závislosti. V této oblasti uvádím výčet možné prevence a represe, konkretizuji funkci preventivních zařízení, zda jsou dostatečně efektivní v řešení této problematiky. cs
dc.format 64 s (80 733 znaků) cs
dc.format.extent 1888570 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject drogy cs
dc.subject návyková látky cs
dc.subject psychoaktivní látka cs
dc.subject prevence cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject drugs en
dc.subject addictive substances en
dc.subject psychoactive substances en
dc.subject prevention en
dc.subject youth en
dc.title Možnosti prevence drogové závislosti cs
dc.title.alternative Prevention Possibilities of Drug-Addicted en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana cs
dc.date.accepted 2013-06-05 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelors thesis, I describe in general and in particular the issue of drug addiction in children and youth. I investigate the concept of drugs also from the historical point of view and focus on the most popular drugs in Czech market. Secondly, I survey endangered youth in the town district of Adamov, with focus on the most prevalent cause for development of drug addiction. In addition, I consider a number of opportunities in prevention and repression; I explain the mission of centre for prevention and evaluate its effectiveness in dealing with the issue. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28857
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-22 cs


Files in this item

Files Size Format View
orosová_2013_bp.pdf 1.801Mb PDF View/Open
orosová_2013_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
orosová_2013_op.zip 22.64Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account