Příčiny a důsledky zátěže a stresu sociálních pracovníků ve státní správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny a důsledky zátěže a stresu sociálních pracovníků ve státní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurčíková, Jana cs
dc.contributor.author Matějková, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T00:44:55Z
dc.date.available 2013-10-07T00:44:55Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21521
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá determinací psychických úskalí v pomáhajících profesích. Charakterizuje zátěž a stres obecně, zabývá se zdroji zátěže, jejími příčinami a reakcemi na prožitou zátěž a vlivem stresu na zdravotní stav člověka. Dále provází problematikou syndromu vyhoření od obecného pojetí až po nástroje stanovení diagnózy. Popisuje sociálního pracovníka ve státní správě a následně se zaměřuje na užší oblast a to na výkon profese sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně v oblasti příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o specifikaci jednotlivých činností ve vybrané sociální oblasti ve vztahu k zátěži a stresu. Cílem bakalářské práce je zjištění příčin a důsledků zátěže a stresu sociálních pracovníků u vybrané skupiny sociálních pracovníků formou kvantitativně orientovaného pedagogického výzkumu s použitím výzkumné metody sběru dat pomocí dotazníku. Dále je cílem identifikování příčin zátěže a stresu a zkoumání vlivu zaměstnání v sociální oblasti na kvalitu osobního života a zdraví. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 2212648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject to help the profession en
dc.subject social worker en
dc.subject social work en
dc.subject stress en
dc.subject burnout en
dc.subject stress en
dc.title Příčiny a důsledky zátěže a stresu sociálních pracovníků ve státní správě cs
dc.title.alternative Causes and Consequences of Stress in Social Workers in theState Administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurtíková, Michaela cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The main focus of the study is to determine psychological concerns in the social ca-re services. It characterizes pressure and stress in general, it studies the source of the pres-sure, what causes it, what can be the result of the pressure, and how it affects general he-alth of the worker. Furthermore, it walks us through the syndrome of the staff burnout from a general point of view to the assessment of the diagnostics. The research describes the social worker in the state administration and it further narrows in on the performance of the social worker under the Social Services Act , no. 108/2006, more specifically in the area of client care and pension entitlement for persons with disabilities. The research tries to identify the connection between the individual activities in the specific social care services and the stress and pressure they precipitate. The study?s objective is to map out the sources and the consequences of the pressure and stress experienced in a handpicked group of social services workers through quantitatively directed pedagogic research where investigative questionnaires have been used to collect the data. The goal is also to identify the causes of pressure and stress , and to examine what influence the employment in this caring labour has on the quality of person?s life and health. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32236
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
matějková_2013_bp.pdf 2.110Mb PDF View/Open
matějková_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
matějková_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account