Analýza řízení podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří cs
dc.contributor.author Nedvěd, Michal cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T08:10:58Z
dc.date.available 2013-10-07T08:10:58Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21678
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je ,,Analýza řízení podniku". V této práci jsou analyzovány faktory, které ovlivňují řídící činnost podniku, specializujícího se na služby auto-pneuservisu. Zkoumaným podnikem je společnost Invest Trade s.r.o., u které byla prove-dena analýza vnějších a vnitřních faktorů a SWOT analýza. Za pomoci využití analýz je vypracováno zhodnocení a navrženo doporučení, které povede ke zvýšení prosperity a podnikatelského úspěchu. cs
dc.format 74 s. (87 555). cs
dc.format.extent 21706587 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tržní ekonomika cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject analýza vnějšího prostředí cs
dc.subject analýza vnitřního prostředí cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí cs
dc.subject Bostonská matice cs
dc.subject zdroje podniku cs
dc.subject analýza 7S cs
dc.subject Market economics en
dc.subject strategic management en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject the external environment en
dc.subject internal environment analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's competitive environment model en
dc.subject Boston matrix en
dc.subject resources en
dc.subject business analysis 7S en
dc.title Analýza řízení podniku cs
dc.title.alternative Management Analysis of a Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek cs
dc.date.accepted 2012-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis is, analysis of business management. "This work analyzes factors that influence the management activities of the company, specializing in service-car tire. Researched the company is now Invest Trade Ltd., for which the analysis carried out by external and internal factors and SWOT analysis. using analytics is designed assessment and proposed recommendations that will lead to increased prosperity and business success. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27285
dc.date.submitted 2012-05-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
nedvěd_2012_bp.pdf 20.70Mb PDF View/Open
nedvěd_2012_vp.pdf 121.2Kb PDF View/Open
nedvěd_2012_op.pdf 93.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account