Biologický účiněk polyfenolů v jedlých květech.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biologický účiněk polyfenolů v jedlých květech.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr cs
dc.contributor.author Mikésková, Ivana cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T09:51:59Z
dc.date.available 2013-10-07T09:51:59Z
dc.date.issued 2012-02-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21724
dc.description.abstract Polyfenoly a jejich protinádorové účinky jsou studovány po mnoho let. Vykazují řadu biologicky významných funkcí, jako je ochrana proti oxidačnímu stresu a degeneračním onemocněním. Experimentální údaje ukazují, že většina z těchto biologických funkcí může být přičtena jejich antioxidační aktivitě. Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv polyfenolů extrahovaných z květů bylin (B. perennis, T. officinale, T. pratensis, C. intybus) na proliferaci buněk. Navíc byl také zkoumán jejich antimikrobiální efekt. Antiproliferační efekt byl vyhodnocen pomocí MTT testu za použití různých koncentrací polyfenolů. Testy byly provedeny pomocí dvou buněčných linií (HaCaT, HepG2). Antimikrobiální efekt byl vyhodnocen pomocí diskové difúzní metody za použití mikroorganismů E. coli, S. aureus, C. albicans a A. niger. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 1952218 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Proliferace cs
dc.subject polyfenolické látky cs
dc.subject kultivace buněk cs
dc.subject květy bylin cs
dc.subject Proliferation en
dc.subject polyphenolic substances en
dc.subject cell culture en
dc.subject flowers herbs en
dc.title Biologický účiněk polyfenolů v jedlých květech. cs
dc.title.alternative Biological Effect of Polyphenols Contained in Ebible Flowers. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mišurcová, Ladislava cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated Polyphenols and their antitumor effects have been studied for many years. They exhibit a number of biologically important functions such as protection against oxidative stress and degenerations diseases. Experimental data show that most of these biological functions may be attributed to their antioxidant activity. The aim of thesis was to analyze the influence of polyphenols extracted from flowers herbs (B. perennis, T. officinale, T. pratensis, C. intybus) to cell proliferation. Moreover there was also studied their antimicrobial effect. Antiproliferative effect was evaluated by MTT assay with different concentrations of polyphenols. Tests were performed with two cell lines (HaCaT, HepG2). Antimicrobial effect was evaluted with the disk diffusion method for the use of us micro-organisms E. coli, S. aureus, C. albicans and A. niger. en
dc.description.department Ústav technologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/19585 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25206
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
mikésková_2012_dp.pdf 1.861Mb PDF View/Open
mikésková_2012_vp.doc 96Kb Microsoft Word View/Open
mikésková_2012_op.doc 99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account