Aktivizující metody ve výuce a jejich vliv na výchovu a vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizující metody ve výuce a jejich vliv na výchovu a vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Toušková, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:03:17Z
dc.date.available 2010-07-14T05:03:17Z
dc.date.issued 2005-11-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2179
dc.description.abstract V teoretické části své práce jsem objasnila pojem projektové vyučování. Věnuji se jeho historii i současnosti a pedagogickým aspektům, dále pak aktivizujícím metodám a formám práce využívaným v projektovém vyučování. Cílem je postihnout podstatu projektového vyučování a předložit objektivní informace týkající se této metody. Praktická část navazuje na teoretická východiska. Popisuji konkrétní projekt "Kaštánek", který jsem realizovala v 1. ročníku Základní školy Kounov. Cílem praktické části bylo prokázat v praxi účinnost projektového vyučování a možnost jeho využití ve výuce bez narušení systému předepsaných osnov. cs
dc.format 49 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1774968 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Aktivizující cs
dc.subject metody cs
dc.subject projektové cs
dc.subject vyučování cs
dc.subject Activating en
dc.subject methods en
dc.subject project en
dc.subject teaching en
dc.subject education en
dc.title Aktivizující metody ve výuce a jejich vliv na výchovu a vzdělávání cs
dc.title.alternative Activising methods in instruction and their effect on education and upbringing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated I have explained the conception of the project education in the theoretical part of my thesis. This part is dedicated to its history and presence, and the pedagogical aspects, further to activating methods and forms of work used in the project education. The aim is to understand the heart of the project education and provide unbiased information regarding this method of education. The practical part is closely connected to the theoretical base. I have been describing a concrete project called "Kaštánek", which has been put into effect by myself in the first form of the elementary school in Kounov. The aim of this part has been to prove an efectiveness of the project education and a possibility of its use in teaching without any disturbance of the curriculum system. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2429
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
toušková_2006_bp.pdfBlocked 1.692Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account