Učitelství na prahu 21. století

DSpace Repository

Language: English čeština 

Učitelství na prahu 21. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Vlček, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:08:43Z
dc.date.available 2010-07-14T05:08:43Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2197
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou učitelského povolání v průběhu dějin lidstva, se zaměřením na metodiku vzdělávání ve výrobní společnosti Kordárna, a.s. Teoretická část obsahuje informace o rozvoji vzdělanosti ve světě v průběhu dějin lidstva. Praktická část je zaměřena na vzdělávací programy ve společnosti Kordárna, a.s., souvise-jící s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů a metodami jednotlivých typů vzdě-lávání a jejich vyhodnocováním. cs
dc.format 69 s cs
dc.format.extent 919879 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělání cs
dc.subject škola cs
dc.subject Operační program Rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject knowledge en
dc.subject school en
dc.subject Operational program Human Resources Development en
dc.title Učitelství na prahu 21. století cs
dc.title.alternative Teaching at the beginning of 21. century en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2006-06-30
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis deals with characteristics of teaching profession in the course of human events with a view to methodology of education to production company of Kordárna, a.s. The theoretical part contains information about culture development in the world in the course of human events. The practical part is focused on education programs in company Kordárna, a.s., associated with the Operational program called Human Resources Development and methods of the particular types of education and their scoring. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4216
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade A
local.subject vzdělávání zaměstnanců cs
local.subject osobní rozvoj cs
local.subject rozvoj lidských zdrojů cs
local.subject employee training and education en
local.subject personality development en
local.subject human resources progress en


Files in this item

Files Size Format View
vlček_2006_bp.pdf 898.3Kb PDF View/Open
vlček_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
vlček_2006_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account